Sokolské Brno

-- vloženo 27. 5. 2022
Historické dny v Kurovicích

-- vloženo 25. 5. 2022
Nabídka brigády – práce plavčíka
Nabídka brigády - práce plavčíka
-- vloženo 17. 5. 2022
Obecní zájezd
2022 Zájezd Hradec nad Moravicí, Ostrava 2022 Zájezd Hradec nad Moravicí, Ostrava - podrobné inform
-- vloženo 12. 5. 2022
Kotlíkové dotace pro r. 2022 NOVĚ
2022 Kotlíkové dotace NOVĚ web
-- vloženo 11. 5. 2022
Informace FÚ k platbě daně z nemovitých věcí
Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí najdete zde  
-- vloženo 27. 4. 2022
Geodetická měření v obci
Geodetická měření
-- vloženo 15. 3. 2022
Pomoc Ukrajině
Aby byla pomoc účinná a cílená je potřeba  postupovat organizovaně, nejlépe přes respektované o
-- vloženo 4. 3. 2022
Pojízdné prodejny v obci
Toma, spol s r.o. Topolná - prodej pekařských, cukrářských výrobků, studená kuchyně: pondělí 11.30
-- vloženo 21. 2. 2022

Jak jsme slavili…

Dne 31. 8. 2019 jsme si připomněli 100 let od obnovení Sokola v Třeběticích.

Těch 10 x 10 let je velmi dlouhá doba, která si zaslouží alespoň trochu stručného připomenutí. Sokol v Třeběticích prošel tak, jako celá naše společnost a národ různými etapami vývoje. Po I. světové válce se u mladé generace projevil zájem o vyžití se v oblasti kultury a sportu. Tato myšlenka byla posílena na Župním sletu v Holešově v roce 1919. V srpnu 1919 vznikl Sokol Střebětice. První veřejné cvičení bylo 21. září 1919 v zahradě u bratra Josefa Tupého na č. 2. Od roku 1920 se naši cvičenci zúčastnili každého všesokolského sletu. V době konání X. sletu se nad vlastí stahovaly mraky zfanatizovaného nacistického  Německa a následně byl Hitlerem Sokol rozpuštěn. Po válce se XI. sletu aktivně zúčastnilo 40 bratrů a sester z Třebětic. To se psal rok 1948. Po tomto sletu však vlivem tlaku KSČ byla celkově v naší obci ukončena činnost Sokola. A následovala více jak čtyřicetiletá odmlka. V roce 1991 došlo k obnovení České obce sokolské. Naše jednota do této organizace vstoupila a je její součástí dodnes. Nyní máme 110 členů. V obci je to největší a nejsilnější zájmová organizace. Budoucnost naší jednoty je možná pouze tehdy, když si budeme vychovávat mladou generaci sokolů, kteří budou hrdě říkat „JSEM SOKOL“. A to se nám, myslím, daří.

Na počest oslav byl zorganizován bohatý program, který začal v poledne na místním hřbitově slavnostním  kladením věnců jako vzpomínka na všechny sokoly. Ve 14 hod. začal v místní sokolovně samotný program přivítáním veřejnosti a hostů. Pozvání na naše výročí přijala sestra Ivana Zavadilová – starostka sokolské župy Hanácké, předsednictvo sokolské župy Hanácké, zástupci jednot naší župy i sestra Kateřina Pohlová, jednatelka vzdělavatelského odboru České obce sokolské. Dále program pokračoval krátkými proslovy, slavnostním dekorováním našeho praporu stuhou, kterou věnovala k našemu výročí Česká obec sokolská a odměňováním nejlepších. Měli jsme tu čest, že nám právě náš prapor dekorovala touto stuhou osobně sestra Kateřina Pohlová. Ještě jsme dostali další stuhu. A to od T. J. Sokol Olomouc – Hodolany, kterou připnul na prapor bratr Tomáš Labounek.

Po této oficiální části přišla na řadu část zábavná. V ní se s trochou humoru, v podání našich sester a bratrů, předvedly sporty, které se zde provozovaly za posledních sto let. Viděli jsme čtveřici karbaníků,  ukázku maratonu, gymnastiku mužů a dětí, prostná cvičení dětí, kruhový trénink, kalanetiku a pilates, petanq, horské kolo, triatlon, badminton, tenis, kulečník, ping – pong, hokej a na závěr symbolický výšlap na Hostýn. Nezapomenutelným zážitkem byl zlatý hřeb zábavy v sokolovně  – balet „Labutí jezero“ v podání našich mužů.

Dále následoval krásný slavnostní průvod od sokolovny na hřiště. Do kroku nám pěkně vyhrávala dechová kapela Zdounečanka. Na Pančavě pak následoval další program. Předvedly se nám mažoretky       z T. J. Sokol Kostelany, svou scénkou pobavila i děvčata z T. J. Sokol Postoupky. Velmi krásně a zodpovědně pojala své cvičení Věrná garda se skladbou Princezna republika. Nechyběli ani naši muži s částí sletové skladby Spolu. Po skončení všech ukázek probíhal doprovodný program v podobě malování na obličej, skákacího hradu, prodeje pletených náramků, prodeje upomínkových předmětů, prohlídky veteránských vozů apod. Velké poděkování patří i rodině Hlobilkové, která nám opět umožnila jízdu na bryčce tažené koněm. Nesmím opomenout poděkovat  i paní Lidce Polišenské za krásné fotky a milou spolupráci. K tanci a poslechu hrála až do pozdních večerních hodin Zdounečanka. 

Své kouzlo měla i perfektně připravená výstava sokolské historie (odznaky, pamětní medaile, zbraně, fotografie, plakáty, obrazy atd.). Výstavu si vzali na starost naši mladí –  Kamil Zapletal ml., Jakub Vašica a Petr Roubalík. Výstava se konala na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Celý slavnostní den i večer ukončil nádherný ohňostroj.

Přejme naší jednotě a celému Sokolu do dalších let jen a jen to nejlepší!

Děkuji Vám, že jste na oslavy zavítali a také vyslovuji poděkování všem pořadatelům, kteří oslavu připravili.

                                                                                        Alena Šverdíková

 

 

-- vloženo 31. 8. 2019


« |-- zpět na aktuality --