Služba ZK pro stavebníky
Dne 31. 5. 2019 Zlínský kraj spustil službu UtilityReport pro území Zlínského kraje. Tato služba umo
-- vloženo 19. 6. 2019
Pojízdné prodejny v obci
Toma, spol s r.o. Topolná - prodej pekařských, cukrářských výrobků, studená kuchyně: pondělí 11.30
-- vloženo 11. 3. 2017
Nabídka kurzů pro občany pečující o handicapované rodiče a děti
Kurzy Papuče s sebou
-- vloženo 8. 2. 2017
Zbudování zpevněné plochy pro parkování
Žádost o zřízení odstavného místaSmlouva o zřízení zpevněné plochyPříloha č.1 - skladba zpevněné plo
-- vloženo 5. 8. 2016
Pozemkové úpravy
Informace k pozemkovým úpravám jsou dostupné na samostatné stránce zde.
-- vloženo 28. 6. 2015
Příspěvky pro občany obce Třebětice
- finanční příspěvek na novou plynovou přípojku k rodinnému domu (ve vlastnictví žadatele) v obci Tř
-- vloženo 8. 10. 2013
Vzor žádosti na kácení stromů
vzor-zadosti-kaceni-drevin.doc
-- vloženo 1. 11. 2011
Upozornění na páchání trestné činnosti
upozorneni-na-pachani-trestne-cinnosti.doc
-- vloženo 28. 1. 2011

Noc sokoloven 2017

Dne 22. 9. 2017 proběhl v naší Sokolovně již 3. ročník akce Noc sokoloven. Přípravy na ni byly vskutku profesionální. Iva s Kamilem se chopili iniciativy a snažili se připravit program co nejpečlivěji. Program byl připraven z větší části pro děti. Odpoledne proběhlo cvičení a hry pro děti, po něm následovalo opakování základních historických událostí o Sokole  a o jednotě. Protože je rok předsletový, převážná část výkladu byla o historii sletů s důrazem na slety, které jsou pro historii Sokola, republiky a sport nejdůležitější. Část her měli na starosti školení cvičitelé a vzdělávací část měla na starosti sestra Iva. Po přednášce se všichni přítomní vydali na tradiční lampionový pochod napříč obcí. Při této příležitosti jsme na hřbitově uctili památku bratra Vlastika Tupého a Martina Tupého. Uprostřed obce jsme zapálili svíčku občanům padlým v I. světové válce. Po návratu z průvodu čekala na děti ještě před spaním stezka odvahy. To, aby se jim lépe usínalo.:-)

Pod taktovkou bratra Kamila začal pro děti sobotní den ranní rozcvičkou a vydatnou snídaní. Děti totiž čekal ještě dlouhý program.  Jako první bod programu byl průjezd Sletové štafety přes naši obec. Do Třebětic přijel pan Lauschmann v 8.15 hod., který kolík dovezl. Náš štafetový kolík jeli na kole dál předat Ondra Škopík a Martin Vašica do Beňova (u Přerova). Zde si vyměnili i stuhy. Dále kolík pokračoval do Přerova.

Po programu se štafetovým kolíkem byla připravena ještě soutěž v běhu kombinovaná s prověřením vědomostí a znalostí. Ale počasí k nám nebylo moc vstřícné. Celý závod se tedy omezil jen na tu vědomostní část. A konal se v Sokolovně. Nejdříve soutěžily děti a dospělí dělali „kontrolní hlídky“ na stanovištích. Později si role vyměnili a děti s velkou radostí kontrolovaly dospělé. Do závodu se přihlásilo 21 dětí a 29 dospělých.  Závod doprovázela spousta legrace. Odměnou za soutěž byly krásné medaile a dárkové balíčky.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci akce anebo na logistickém zabezpečení. Všichni jste byli skvělí!

Sletová štafeta 2017 zahájila sletový rok

Sletová štafeta je tradiční předsletovou akcí, která se konala poprvé v roce 1919. I v obnoveném Sokole proběhly republikou dvě podobné štafety, ta letošní byla již  v pořadí třetí. Letos byla celková trasa téměř 5 200 kilometrů, zapojilo se do ní všech 42 sokolských žup, v jejichž rámci se štafety účastnilo zhruba 430 tělocvičných jednot. Letos také byla výrazná účast zahraničních sokolů – několik tras startovalo na Slovensku  a v lužickosrbském Budyšíně (Německo), svůj štafetový kolík, resp. sletovou stuhu doručili přímo či prostřednictvím sokolové z USA, Kanady, Švýcarska, Francie, ze Sokola Mnichov.

Letos byla štafeta dostředivá – vedla po čtyřech hlavních trasách, z nichž jedna byla páteřní, do Prahy. Takzvaná páteřní trasa začala v Bratislavě už ve čtvrtek 21. září a na naše území se dostala o den později v Hodoníně. Postupně se napojily přípojky ze severní a jižní Moravy, trasa pak přes Vysočinu a východní Čechy postupovala do Prahy. Další trasy vedly ze severu, západu a jihu Čech.

Na řadě míst, jimiž štafeta probíhala, se rovněž konaly různé doprovodné akce. Štafeta putovala pěšky (během), na koni, po vodě, na kolech, ale také na motorce a historickou tramvají.

Sletová štafeta vyvrcholila v podvečer 24. září, kdy kurýři závěrečných úseků hlavních tras doběhli do Tyršova domu, aby své župní štafetové kolíky připojili k centrálnímu štafetovému kolíku. V Tyršově domě byl rovněž připraven doprovodný program.

V závěru slavnostního dne vystoupila starostka ČOS sestra Hana Moučková, která mimo jiné poděkovala všem kurýrům i všem, kteří se na organizaci a průběhu štafety podíleli, jmenovitě pak garantovi akce bratru Zdeňku Lauschmannovi. „Tímto doběhem štafety jsme zahájili sletový rok. Ať žije XVI. všesokolský slet 2018 a všechny akce s ním spojené,“ řekla sestra Moučková.

 

                                                                   Alena Šverdíková

 

-- vloženo 23. 10. 2017


« |-- zpět na aktuality -- | »

Komentář

You must be logged in to post a comment.