Sokolské Brno

-- vloženo 27. 5. 2022
Historické dny v Kurovicích

-- vloženo 25. 5. 2022
Nabídka brigády – práce plavčíka
Nabídka brigády - práce plavčíka
-- vloženo 17. 5. 2022
Obecní zájezd
2022 Zájezd Hradec nad Moravicí, Ostrava 2022 Zájezd Hradec nad Moravicí, Ostrava - podrobné inform
-- vloženo 12. 5. 2022
Kotlíkové dotace pro r. 2022 NOVĚ
2022 Kotlíkové dotace NOVĚ web
-- vloženo 11. 5. 2022
Informace FÚ k platbě daně z nemovitých věcí
Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí najdete zde  
-- vloženo 27. 4. 2022
Geodetická měření v obci
Geodetická měření
-- vloženo 15. 3. 2022
Pomoc Ukrajině
Aby byla pomoc účinná a cílená je potřeba  postupovat organizovaně, nejlépe přes respektované o
-- vloženo 4. 3. 2022
Pojízdné prodejny v obci
Toma, spol s r.o. Topolná - prodej pekařských, cukrářských výrobků, studená kuchyně: pondělí 11.30
-- vloženo 21. 2. 2022

Noc sokoloven 2017

Dne 22. 9. 2017 proběhl v naší Sokolovně již 3. ročník akce Noc sokoloven. Přípravy na ni byly vskutku profesionální. Iva s Kamilem se chopili iniciativy a snažili se připravit program co nejpečlivěji. Program byl připraven z větší části pro děti. Odpoledne proběhlo cvičení a hry pro děti, po něm následovalo opakování základních historických událostí o Sokole  a o jednotě. Protože je rok předsletový, převážná část výkladu byla o historii sletů s důrazem na slety, které jsou pro historii Sokola, republiky a sport nejdůležitější. Část her měli na starosti školení cvičitelé a vzdělávací část měla na starosti sestra Iva. Po přednášce se všichni přítomní vydali na tradiční lampionový pochod napříč obcí. Při této příležitosti jsme na hřbitově uctili památku bratra Vlastika Tupého a Martina Tupého. Uprostřed obce jsme zapálili svíčku občanům padlým v I. světové válce. Po návratu z průvodu čekala na děti ještě před spaním stezka odvahy. To, aby se jim lépe usínalo.:-)

Pod taktovkou bratra Kamila začal pro děti sobotní den ranní rozcvičkou a vydatnou snídaní. Děti totiž čekal ještě dlouhý program.  Jako první bod programu byl průjezd Sletové štafety přes naši obec. Do Třebětic přijel pan Lauschmann v 8.15 hod., který kolík dovezl. Náš štafetový kolík jeli na kole dál předat Ondra Škopík a Martin Vašica do Beňova (u Přerova). Zde si vyměnili i stuhy. Dále kolík pokračoval do Přerova.

Po programu se štafetovým kolíkem byla připravena ještě soutěž v běhu kombinovaná s prověřením vědomostí a znalostí. Ale počasí k nám nebylo moc vstřícné. Celý závod se tedy omezil jen na tu vědomostní část. A konal se v Sokolovně. Nejdříve soutěžily děti a dospělí dělali „kontrolní hlídky“ na stanovištích. Později si role vyměnili a děti s velkou radostí kontrolovaly dospělé. Do závodu se přihlásilo 21 dětí a 29 dospělých.  Závod doprovázela spousta legrace. Odměnou za soutěž byly krásné medaile a dárkové balíčky.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci akce anebo na logistickém zabezpečení. Všichni jste byli skvělí!

Sletová štafeta 2017 zahájila sletový rok

Sletová štafeta je tradiční předsletovou akcí, která se konala poprvé v roce 1919. I v obnoveném Sokole proběhly republikou dvě podobné štafety, ta letošní byla již  v pořadí třetí. Letos byla celková trasa téměř 5 200 kilometrů, zapojilo se do ní všech 42 sokolských žup, v jejichž rámci se štafety účastnilo zhruba 430 tělocvičných jednot. Letos také byla výrazná účast zahraničních sokolů – několik tras startovalo na Slovensku  a v lužickosrbském Budyšíně (Německo), svůj štafetový kolík, resp. sletovou stuhu doručili přímo či prostřednictvím sokolové z USA, Kanady, Švýcarska, Francie, ze Sokola Mnichov.

Letos byla štafeta dostředivá – vedla po čtyřech hlavních trasách, z nichž jedna byla páteřní, do Prahy. Takzvaná páteřní trasa začala v Bratislavě už ve čtvrtek 21. září a na naše území se dostala o den později v Hodoníně. Postupně se napojily přípojky ze severní a jižní Moravy, trasa pak přes Vysočinu a východní Čechy postupovala do Prahy. Další trasy vedly ze severu, západu a jihu Čech.

Na řadě míst, jimiž štafeta probíhala, se rovněž konaly různé doprovodné akce. Štafeta putovala pěšky (během), na koni, po vodě, na kolech, ale také na motorce a historickou tramvají.

Sletová štafeta vyvrcholila v podvečer 24. září, kdy kurýři závěrečných úseků hlavních tras doběhli do Tyršova domu, aby své župní štafetové kolíky připojili k centrálnímu štafetovému kolíku. V Tyršově domě byl rovněž připraven doprovodný program.

V závěru slavnostního dne vystoupila starostka ČOS sestra Hana Moučková, která mimo jiné poděkovala všem kurýrům i všem, kteří se na organizaci a průběhu štafety podíleli, jmenovitě pak garantovi akce bratru Zdeňku Lauschmannovi. „Tímto doběhem štafety jsme zahájili sletový rok. Ať žije XVI. všesokolský slet 2018 a všechny akce s ním spojené,“ řekla sestra Moučková.

 

                                                                   Alena Šverdíková

 

-- vloženo 23. 10. 2017


« |-- zpět na aktuality -- | »

Komentář

You must be logged in to post a comment.