Služba ZK pro stavebníky
Dne 31. 5. 2019 Zlínský kraj spustil službu UtilityReport pro území Zlínského kraje. Tato služba umo
-- vloženo 19. 6. 2019
Pojízdné prodejny v obci
Toma, spol s r.o. Topolná - prodej pekařských, cukrářských výrobků, studená kuchyně: pondělí 11.30
-- vloženo 11. 3. 2017
Nabídka kurzů pro občany pečující o handicapované rodiče a děti
Kurzy Papuče s sebou
-- vloženo 8. 2. 2017
Zbudování zpevněné plochy pro parkování
Žádost o zřízení odstavného místaSmlouva o zřízení zpevněné plochyPříloha č.1 - skladba zpevněné plo
-- vloženo 5. 8. 2016
Pozemkové úpravy
Informace k pozemkovým úpravám jsou dostupné na samostatné stránce zde.
-- vloženo 28. 6. 2015
Příspěvky pro občany obce Třebětice
- finanční příspěvek na novou plynovou přípojku k rodinnému domu (ve vlastnictví žadatele) v obci Tř
-- vloženo 8. 10. 2013
Vzor žádosti na kácení stromů
vzor-zadosti-kaceni-drevin.doc
-- vloženo 1. 11. 2011
Upozornění na páchání trestné činnosti
upozorneni-na-pachani-trestne-cinnosti.doc
-- vloženo 28. 1. 2011

Noc sokoloven 2018

Ve čtvrtek 27. září odpoledne se otevřely dveře naší sokolovny a v době této akce jsme se mohli přesvědčit o tom, že sokolovna je více než jen tělocvična.

Hlavní myšlenkou letošního ročníku bylo strávit v sokolovně večer a celou noc, a také to, že si stávající sokolové mohli s sebou přivést další kamarády. A tak se v hojném počtu 41 dětí uskutečnil celý program.

Odpolední program začal cvičením dětí na nářadí a poté pokračoval různými hrami. Po sportovní části následovala klidná přednáška sestry Ivy o historii a významu naší organizace. A aby děti netrávily celý čas jen v sokolovně, byl po přednášce zorganizován lampionový průvod obcí. Na hřbitově jsme uctili památku bratra Vlastimila Tupého a bratra Martina Tupého a na návsi jsme rozsvítili svíčku padlým občanům naší vesnice v I. světové válce. Po příchodu zpět k sokolovně se konala každoročně oblíbená „stezka odvahy“. Letos byla v plné režii čtyř chlapců a jedné dívky (Kamila Zapletala ml., Jakuba Vašici, Dominika Pěluchy, Petra Roubalíka a Tamary Janečkové). Tma umocnila všechny zážitky a i ti nejotrlejší zapochybovali. Nemusí se chystat spousta strašidel, stačí pár nápadů, baterka, svíčky a dětská fantazie se postará o zbytek. A to se organizátorům, myslím, povedlo. Před spaním ještě dětem přečetla sokolská babička sokolské pohádky, která za námi dojela až z daleké Prahy z Tyršova domu.

Následující den začal pro děti budíčkem, nástupem, ranní rozcvičkou a snídaní. Po snídani se už připravovala trať na přespolní běh, která byla zhruba 2 km dlouhá. Stanovišť bylo celkem 20 a startovalo se jednotlivě v daných kategoriích. Během závodu děti plnily zajímavé úkoly z historie Sokola. A ten kdo předcházející večer bedlivě poslouchal, s tím neměl sebemenší problém.

Celá akce skončila vyhlášením výsledků a vítězů v jednotlivých kategoriích. Všem zúčastněným dětem děkujeme za účast a ještě jednou blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

K úspěšné akci jistě patří i slunečné počasí, které panovalo po oba dva dny.

Velké poděkování patří hlavně Ivě a Kamilovi, kteří se podíleli na tvorbě programu, sestře Radce a našim cvičitelům za pomoc při sportovní části, 5 dorostencům za jejich aktivitu a samostatnost při chystání stezky odvahy, bratru Milanovi za krásné fotky a dále všem ochotným sokolům, kteří přispěli svým drahocenným časem k zajištění celé akce.

Dovolím si moc poděkovat našim sponzorům, byli to: Obec Třebětice, Kamil Zapletal – ELEKTROMONTÁŽE, Filip Pělucha STŘECHY, Vydona s. r. o., Romax CZ s.r.o., Martin a Lucie Lužovi, Martin Dvorník.

                                        Alena Šverdíková

-- vloženo 30. 9. 2018


« |-- zpět na aktuality -- | »