Dovolená – knihovna
DOVOLENÁ -  KNIHOVNA 4., 11. a 18. 8. 2020
-- vloženo 23. 7. 2020
Dovolená OÚ
DOVOLENÁ - OBECNÍ ÚŘAD 7. – 7. 8. 2020 Úřední hodiny starosty zůstávají nezměněny.
-- vloženo 23. 7. 2020
Ivan Mládek v Přílepích
 
-- vloženo 20. 7. 2020
Oznámení MÚ Holešov
Městský úřad v Holešově upozorňuje, že od 30.06.2020 je rezervační systém na webových stránkách měst
-- vloženo 2. 7. 2020
Pojízdné prodejny v obci
Toma, spol s r.o. Topolná - prodej pekařských, cukrářských výrobků, studená kuchyně: pondělí 11.30
-- vloženo 20. 9. 2019

Sokolské Brno

  Letošní jaro bylo ve znamení příprav na Sokolské Brno. Toto sportovní setkání pro všechny věkové kategorie připravila v mezisletovém období sokolská župa Jana Máchala. Naši aktivní členové opět nemohli na této akci chybět a tak se pod vedením Martina Tupého scházeli dvakrát týdně v sokolovně, aby pilovali nácvik sedmiminutové skladby s názvem „Sportuj s námi“. Secvičné proběhly podle plánu a tak 7. června mohli společně s dalšími 4000 cvičenci nastoupit za krásného letního počasí s četou 41 praporečníků k úvodnímu ceremoniálu. Poté se již rozjel program 14 skladeb od předškolních dětí až po věrnou gardu. Všichni přítomní diváci byli z tohoto představení nadšení a tak oslavy 25 let od obnovení činnosti sokola proběhly v duchu sokolských tradic.

Velmi mě potěšilo, že naše mládí nezapomnělo na našeho dlouholetého starostu Vlastika Tupého, který je k nadšení pro cvičení hromadných skladeb přivedl. A tak se jednoho červnového večera uskutečnilo speciální představení jen pro něho, přímo na nádvoří domova seniorů v Holešově. Cvičenci se zúčastnili v plném počtu (18). A my ostatní svou nemalou účastí jsme je přišli také podpořit. O nic nepřijdou ani třeběťáci, kteří se nemohli do Brna dostavit  a budou mít možnost shlédnout tuto hezkou skladbu při některé z budoucích obecních akcí.

 

                                                                               Mojmír Stískal

 

-- vloženo 7. 6. 2015


« |-- zpět na aktuality -- | »