Vánoční tvoření
2022 vánoční tvoření
-- vloženo 28. 11. 2022
Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu
Střednědobý výhled rozpočtu - návrh Návrh rozpočtu na r. 2023
-- vloženo 23. 11. 2022
EG.D upozorňuje na ořez dřevin
11-8.11. EG.D,Upozorneni_vlastnikum_plakat_
-- vloženo 8. 11. 2022
Datová schránka pro podnikající FO a právnickou osobu
Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 na základě změny zákona automaticky získají datovou schránku všich
-- vloženo 8. 11. 2022
Nový web Rodičovská linka
Linka bezpečí zřídila novou bezplatnou poradenskou linku: www.rodicovskalinka.cz Rodičovská linka
-- vloženo 7. 10. 2022
Možnost odběru ornice
V souvislosti s výstavou dálnice D 49 bychom Vás chtěli upozornit na možnost odběru ornice
-- vloženo 1. 7. 2022
Geodetická měření v obci
Geodetická měření
-- vloženo 15. 3. 2022
Pojízdné prodejny v obci
Toma, spol s r.o. Topolná - prodej pekařských, cukrářských výrobků, studená kuchyně: pondělí 11.30
-- vloženo 21. 2. 2022

T.J. Sokol


Jak jsme slavili…

Dne 31. 8. 2019 jsme si připomněli 100 let od obnovení Sokola v Třeběticích.

Těch 10 x 10 let je velmi dlouhá doba, která si zaslouží alespoň trochu stručného připomenutí. Sokol v Třeběticích prošel tak, jako celá naše společnost a národ různými etapami vývoje. Po I. světové válce se u mladé generace projevil zájem o vyžití se v oblasti kultury a sportu. Tato myšlenka byla posílena na Župním sletu v Holešově v roce 1919. V srpnu 1919 vznikl Sokol Střebětice. První veřejné cvičení bylo 21. září 1919 v zahradě u bratra Josefa Tupého na č. 2. Od roku 1920 se naši cvičenci zúčastnili každého všesokolského sletu. V době konání X. sletu se nad vlastí stahovaly mraky zfanatizovaného nacistického  Německa a následně byl Hitlerem Sokol rozpuštěn. Po válce se XI. sletu aktivně zúčastnilo 40 bratrů a sester z Třebětic. To se psal rok 1948. Po tomto sletu však vlivem tlaku KSČ byla celkově v naší obci ukončena činnost Sokola. A následovala více jak čtyřicetiletá odmlka. V roce 1991 došlo k obnovení České obce sokolské. Naše jednota do této organizace vstoupila a je její součástí dodnes. Nyní máme 110 členů. V obci je to největší a nejsilnější zájmová organizace. Budoucnost naší jednoty je možná pouze tehdy, když si budeme vychovávat mladou generaci sokolů, kteří budou hrdě říkat „JSEM SOKOL“. A to se nám, myslím, daří.

Na počest oslav byl zorganizován bohatý program, který začal v poledne na místním hřbitově slavnostním  kladením věnců jako vzpomínka na všechny sokoly. Ve 14 hod. začal v místní sokolovně samotný program přivítáním veřejnosti a hostů. Pozvání na naše výročí přijala sestra Ivana Zavadilová – starostka sokolské župy Hanácké, předsednictvo sokolské župy Hanácké, zástupci jednot naší župy i sestra Kateřina Pohlová, jednatelka vzdělavatelského odboru České obce sokolské. Dále program pokračoval krátkými proslovy, slavnostním dekorováním našeho praporu stuhou, kterou věnovala k našemu výročí Česká obec sokolská a odměňováním nejlepších. Měli jsme tu čest, že nám právě náš prapor dekorovala touto stuhou osobně sestra Kateřina Pohlová. Ještě jsme dostali další stuhu. A to od T. J. Sokol Olomouc – Hodolany, kterou připnul na prapor bratr Tomáš Labounek.

Po této oficiální části přišla na řadu část zábavná. V ní se s trochou humoru, v podání našich sester a bratrů, předvedly sporty, které se zde provozovaly za posledních sto let. Viděli jsme čtveřici karbaníků,  ukázku maratonu, gymnastiku mužů a dětí, prostná cvičení dětí, kruhový trénink, kalanetiku a pilates, petanq, horské kolo, triatlon, badminton, tenis, kulečník, ping – pong, hokej a na závěr symbolický výšlap na Hostýn. Nezapomenutelným zážitkem byl zlatý hřeb zábavy v sokolovně  – balet „Labutí jezero“ v podání našich mužů.

Dále následoval krásný slavnostní průvod od sokolovny na hřiště. Do kroku nám pěkně vyhrávala dechová kapela Zdounečanka. Na Pančavě pak následoval další program. Předvedly se nám mažoretky       z T. J. Sokol Kostelany, svou scénkou pobavila i děvčata z T. J. Sokol Postoupky. Velmi krásně a zodpovědně pojala své cvičení Věrná garda se skladbou Princezna republika. Nechyběli ani naši muži s částí sletové skladby Spolu. Po skončení všech ukázek probíhal doprovodný program v podobě malování na obličej, skákacího hradu, prodeje pletených náramků, prodeje upomínkových předmětů, prohlídky veteránských vozů apod. Velké poděkování patří i rodině Hlobilkové, která nám opět umožnila jízdu na bryčce tažené koněm. Nesmím opomenout poděkovat  i paní Lidce Polišenské za krásné fotky a milou spolupráci. K tanci a poslechu hrála až do pozdních večerních hodin Zdounečanka. 

Své kouzlo měla i perfektně připravená výstava sokolské historie (odznaky, pamětní medaile, zbraně, fotografie, plakáty, obrazy atd.). Výstavu si vzali na starost naši mladí –  Kamil Zapletal ml., Jakub Vašica a Petr Roubalík. Výstava se konala na obecním úřadě v zasedací místnosti.

Celý slavnostní den i večer ukončil nádherný ohňostroj.

Přejme naší jednotě a celému Sokolu do dalších let jen a jen to nejlepší!

Děkuji Vám, že jste na oslavy zavítali a také vyslovuji poděkování všem pořadatelům, kteří oslavu připravili.

                                                                                        Alena Šverdíková

 

 

-- vloženo 31. 8. 2019


Vzpomínkový noční pochod Clay-Eva

V pátek 12.4.2019 se konal již 16. ročník vzpomínkového pochodu pořádaný na počest paraskupiny Clay, která byla ve čtvrtek 13. dubna 1944 vysazena v naší oblasti pod Hostýnskými vrchy i s vysílačkou Eva ve složení: velitel  – četař aspirant Antonín Bartoš, šifrant  – četař aspirant Jiří Štokman a radiotelegrafista četař –   aspirant Čestmír Šikola. Hned po vysazení u obce Hostišová se vydali na pochod do Hostýnských vrchů. Nejprve měli představu, že dojdou až do Valašského Meziříčí, ale kvůli únavě a tenčícím se zásobám se rozhodli najít úkryt u zámečníka Oldřicha Procházky v Bystřici pod Hostýnem. Prošli údolím Fryštáku, Lukovečku a vstoupili do hor. Došli do blízkosti Tří kamenů a kolem silnice  Bystřice – Vsetín se dostali až do Chvalčova A pak do města na záchytnou adresu. Celý pochod jim trval tři dny, přičemž šli jenom navečer a v noci. Clay byla nejúspěšnější paraskupina.

A na její počest se každým rokem vypravují lidé po jejich stopách. Letošní rok byl výročním a to 75 let od seskoku.

 

Pietního aktu se již tradičně u pomníčku v Hostišové v místě seskoku účastnili Sokolové z Třebětic za účasti vzácného hosta syna Antonína Bartoše  Anthonyho Bartoše, starosty Sokola ve Washingtonu.

Kratšího 6km pochodu se zúčastnili Kamil Zapletal ml. a Jakub Vašica. Celého pochodu pak Ondřej Škopík, Petr Roubalík, Jirka Galasovský, Pavel a Lenka Doleželovi.

Pochod byl letos náročný díky špatnému počasí. Cestou nás provázel silný vítr a sněžení. Ale vytrvali jsme a třicet osm kilometrů jsme úspěšně zdolali. Kolem páté hodiny ranní jsme přišli do Bystřice pod Hostýnem, kde nás v cíli čekala odměna v podobě chleba se sádlem a “cancátka”.

Děkujeme pořadatelům a těšíme se zase za rok.

PS: Kdo se chce přihlásit, tak má možnost od 15. 1. 2020 – 3.  4.2020. 17. ročník pochodu se bude konat 17.4.2020. Těšíme se na Vás.

                                                       Pavel Doležel

 

 

-- vloženo 13. 4. 2019


Župní přebor v Zálesáckém závodu zdatnosti

Již několik let se naše sokolské hlídky účastní Zálesáckého závodu zdatnosti. Jedná se o Župní přebor, který se letos konal 6.dubna nově v Litenčicích.

Závod byl náročný i kvůli tomu, že nám příliš nepřálo počasí. Délka tratě byla 6 kilometrů a měla charakter vytrvalostního běhu se zastávkami, na kterých závodníci plnili úkoly.

Mezi úkoly byl již tradičně zařazen šplh, rozdělávání ohně, poznávání rostlin, zvířat, hvězd, mapových značek, uzlování, odhad váhy a vzdálenosti, dále také zdravověda, na kterou se naši závodníci mohli připravit na semináři pořádaném 23. 3. 2019 v naší sokolovně.

Celkem se zúčastnilo 36 dětí. Z toho bylo osm žákovských a čtyři dorostenecká družstva a to z Bystřice pod Hostýnem, Třebětic, Kroměříže, Litenčic, Všetul a Žalkovic.

Závod jsme zahájili v deset hodin vztyčením sokolské vlajky a po úvodním slovu začala postupně startovat jednotlivá družstva. Poslední závodníci dorazili do cíle o půl třetí.

Ve šplhu nás skvěle reprezentovali a umístili se na prvních místech za žáky Pavel Urban a za dorost Tamara Janečková a Petr Roubalík.

V samotném závodě naši dorostenci obsadili druhé místo. Byli to Kamil Zapletal ml., Petr Roubalík a Jakub Vašica.  Žáci z naší jednoty obsadili třetí místo. Byla to tříčlenná hlídka Tamara Janečková,  Lucie Víznerová a Anna Podhajská.

Tímto bych chtěl poděkovat všem závodníkům za reprezentaci naší jednoty. Ivaně Zavadilové, Kamilovi Zapletalovi a Ivě Přikrylové za pečlivou přípravu závodu a také Sokolu i hasičům Litenčice za výbornou organizaci.

Výherci župního kola postoupili do celostátního přeboru, který se letos koná v Proseči pod Ještědem. Budeme jim držet palce.

 

                                                                                       Pavel Doležel

 

 

-- vloženo 6. 4. 2019


Sokolský ples 2019

Devátý únor se stal pro mnoho Sokolů, ale nejen pro ně svátečním setkáním na našem tradičním Sokolském plese. Celá akce nesla název Black and White. V praxi to znamenalo, že všechny naše obleky, kostýmy, róby a šaty byly černobílé. I sál byl vyzdoben decentně do stejných barev. Vše dohromady tvořilo nádhernou plesovou atmosféru a pomyslný návrat do minulosti – do doby černobílého filmu.

Již kolem 19 hodiny se začali scházet první návštěvníci. Posléze se začal sál velmi rychle naplňovat a ani jedno místečko nezůstalo volné. Na pódiu nechyběla skvělá hudba v podání hulínského hudebníka Martina alias Bruce.

O zpestření programu se postarala naše každoroční kulinářská soutěž. Tentokrát s názvem černobílobraní. Vzorků do soutěže se sešlo historicky nejvíc. Celkem 33. A opravdu bylo z čeho vybírat. Musím konstatovat, že převažovaly sladké chutě.

Na 1. místě se umístil: Mojmír Stískal

Na 2. místě se umístila: Lidka Polišenská

Na 3. místě se umístila: Kateřina Tůmová

Myslím si, že hlavní myšlenka plesu byla naplněna. Tzn., abychom se aspoň jednou do roka takto sešli a strávili spolu příjemný večer plný dobré nálady. A příjemný skutečně byl.

 

Jednota Sokol Třebětice se rozhodla, že akcí „SOKOL POMÁHÁ“ podpoří činnost onkologické nadace. Jednalo se o prodej náramků na kulturních akcích. A na našem plese jsme to odstartovali…

Podle poslední dostupné statistiky každého třetího obyvatele České republiky postihne onkologické onemocnění. Každý čtvrtý zemře. Bohužel tato onemocnění se nevyhýbají ani dětem. Jen na klinice dětské onkologie FN Brno a LF MU je každý rok nově diagnostikováno 150 dětí. Léčba je zdlouhavá a finančně náročná. Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků této kliniky a je její neoddělitelnou součástí. Z fondu je například financován výzkum, vzdělávání zaměstnanců nebo nákup potřebného vybavení.

Hlavní snahou je však usnadnit dětem a rodičům toto těžké období. Díky NF Krtek mohou rodiče bezplatně využívat ubytovnu u nemocnice, a být tak svému dítěti nablízku v průběhu léčby.  Často se také stává, že během léčby rodiče přichází o svá zaměstnání a finanční prostředky pro běžný chod domácnosti. V tomto případě NF Krtek úzce spolupracuje s Nadací Dobrý anděl. Společně přispívají na úpravy bytu, aut, nákupy vozíků, antidekubitních podložek, rehabilitačních pomůcek, klozetových židlí, koncentrátorů kyslíku, vozíky, léky, paruky, pomůcky pro vzdělávání a mnoho dalšího. Po úspěšném ukončení léčby pomáhá nadace dětem s navrácením se do běžného života. Zajištuje tábory, rodinné víkendy, kulturní akce, lázeňské pobyty, kde se děti postupně zapojují do běžných aktivit.

I když je snaha lékařů maximální, ne vždy je léčba úspěšná. NF Krtek plně financuje státem nehrazenou paliativní péči, a umožňuje tak dětem trávit poslední chvíle s rodinnou v domácím prostředí. Po tuto dobu je specializovaný lékařský tým, na zavolání, k dispozici     a to nepřetržitě.

Prodejem náramků jsme se tedy snažili získat finanční hotovost, která bude poukázaná na nadační účet. Na sokolském plese ve stylu „Black and White“ bylo prodáno 65 kusů náramků v hodnotě 3 250 Kč. Naši snahu podpořil také Sbor dobrovolných hasičů města Fryšták, kdy na svém plese prodali 49 ks náramků v hodnotě 2 450 Kč. A přidala se také MŠ Sluníčko Holešov, kde paní učitelky prodaly 54 kusů těchto náramků v hodnotě 2 700 Kč.  Momentálně je na kontě „Krtek“ 8 400 Kč. Věříme, že částka není konečná. Všem, kteří naši snahu podpořili, děkujeme.

Nikdy si nemůžeme být jisti tím, že nás něco obdobného nepotká.

 

Děkuji sestře Denise Svrčkové za skvělou myšlenku se do projektu zapojit a hlavně za její realizaci.

 

                                           Alena Šverdíková, Denisa Svrčková

-- vloženo 10. 2. 2019


Výšlap na Hostýn 2018

Na 30. prosince připravil cykloturistický oddíl další ročník oblíbeného zimního výšlapu. Letos byl provázen bohužel smíšeným počasím. Na Hostýně sněžení a v nižších polohách déšť. Nicméně na účasti se to neprojevilo. A jak už to každoročně bývá – způsob dopravy si každý zvolil individuálně. Na startu na nádraží v Třeběticích se sešlo několik odvážlivců, kteří se vydali na dobrodružnou jízdu vlakem do Bystřice pod Hostýnem. Ti, kdo nasedali v Třeběticích, své místo ve vlaku ještě našli. Po ujištění, že vlak zavřel dveře a oni opravdu jedou, z nich spadla část napětí. Ale někteří z řad našich členů T. J. Sokol Třebětice, kteří se snažili nastoupit až v Holešově, zůstali v němém úžasu stát na peróně a hbitě přemýšleli co dál. Samozřejmě, že každá situace má řešení. Takže nasednuvši do svých osobních automobilů zaparkovaných před nádražím, řítili se velkou rychlostí za vlakem. Čekala je totiž druhá adrenalinová část. A tou bylo nastoupit na vlakovém nádraží v Bystřici p. H. na autobusy jedoucí na Hostýn. Při představě, že veškerý dav z vlaku se také přesune na autobusovou zastávku, se pomalu nedala dát noha z plynu.

ALE!!! Vše se v dobré obrátilo a nakonec se všichni na schodech pod bazilikou ve 12 hod. potkali a vyfotili. I zpáteční cestu opět každý zvolil dle svých možností. Po náročném ránu vyhrávala varianta pěšky přímo do Bystřice p. H., nebo pěšky na Rusavu a pak dál až k domovu. Během cesty se účastníci kochali představou, jak by krásně vypadala okolní příroda, kdyby nepršelo. 😊 Musím s radostí konstatovat, že se opět vytvořila skupinka borců, která i napříč velmi deštivému počasí úspěšně dorazila do stanoveného cíle.

                                                                  Alena Šverdíková

-- vloženo 1. 1. 2019


Novinka pro děti

V letošním roce jsme z dotace od Zlínského kraje pořídili do naší sokolovny novou konstrukci pro šplh. Jedná se o dvě tyče a dvě lana. Věříme, že se bude líbit cvičitelům i dětem a najde uplatnění při pravidelných pátečních cvičeních.

-- vloženo 22. 12. 2018


Noc sokoloven 2018

Ve čtvrtek 27. září odpoledne se otevřely dveře naší sokolovny a v době této akce jsme se mohli přesvědčit o tom, že sokolovna je více než jen tělocvična.

Hlavní myšlenkou letošního ročníku bylo strávit v sokolovně večer a celou noc, a také to, že si stávající sokolové mohli s sebou přivést další kamarády. A tak se v hojném počtu 41 dětí uskutečnil celý program.

Odpolední program začal cvičením dětí na nářadí a poté pokračoval různými hrami. Po sportovní části následovala klidná přednáška sestry Ivy o historii a významu naší organizace. A aby děti netrávily celý čas jen v sokolovně, byl po přednášce zorganizován lampionový průvod obcí. Na hřbitově jsme uctili památku bratra Vlastimila Tupého a bratra Martina Tupého a na návsi jsme rozsvítili svíčku padlým občanům naší vesnice v I. světové válce. Po příchodu zpět k sokolovně se konala každoročně oblíbená „stezka odvahy“. Letos byla v plné režii čtyř chlapců a jedné dívky (Kamila Zapletala ml., Jakuba Vašici, Dominika Pěluchy, Petra Roubalíka a Tamary Janečkové). Tma umocnila všechny zážitky a i ti nejotrlejší zapochybovali. Nemusí se chystat spousta strašidel, stačí pár nápadů, baterka, svíčky a dětská fantazie se postará o zbytek. A to se organizátorům, myslím, povedlo. Před spaním ještě dětem přečetla sokolská babička sokolské pohádky, která za námi dojela až z daleké Prahy z Tyršova domu.

Následující den začal pro děti budíčkem, nástupem, ranní rozcvičkou a snídaní. Po snídani se už připravovala trať na přespolní běh, která byla zhruba 2 km dlouhá. Stanovišť bylo celkem 20 a startovalo se jednotlivě v daných kategoriích. Během závodu děti plnily zajímavé úkoly z historie Sokola. A ten kdo předcházející večer bedlivě poslouchal, s tím neměl sebemenší problém.

Celá akce skončila vyhlášením výsledků a vítězů v jednotlivých kategoriích. Všem zúčastněným dětem děkujeme za účast a ještě jednou blahopřejeme k dosaženým výsledkům.

K úspěšné akci jistě patří i slunečné počasí, které panovalo po oba dva dny.

Velké poděkování patří hlavně Ivě a Kamilovi, kteří se podíleli na tvorbě programu, sestře Radce a našim cvičitelům za pomoc při sportovní části, 5 dorostencům za jejich aktivitu a samostatnost při chystání stezky odvahy, bratru Milanovi za krásné fotky a dále všem ochotným sokolům, kteří přispěli svým drahocenným časem k zajištění celé akce.

Dovolím si moc poděkovat našim sponzorům, byli to: Obec Třebětice, Kamil Zapletal – ELEKTROMONTÁŽE, Filip Pělucha STŘECHY, Vydona s. r. o., Romax CZ s.r.o., Martin a Lucie Lužovi, Martin Dvorník.

                                        Alena Šverdíková

-- vloženo 30. 9. 2018


Župní slet v Bystřici pod Hostýnem

Poslední červnovou neděli se konal župní slet Sokolské župy Hanácké v Bystřici pod Hostýnem. Byl to poslední oblastní slet v České republice. Další, teď už vrcholná představení budou až v samotné Praze 5. a 6. července 2018.

Náročný den začal již v 7 hod. ráno, kdy cvičenci postupně pilovali své sletové skladby pro odpolední vystoupení.

Slet začal tradičním průvodem ulicemi města. Čelo průvodu zpestřil jezdec na koni. Tohoto úkolu se ujal starosta obce Ludslavice, pan Vojtěch Adamík s Majdou. Za ním kráčel náčelník Sokolské župy Hanácké bratr Kamil Zapletal, praporečníci, krojovaní, vedení župy, jednot a hosté, kapela Zdounečanka a všechny cvičenky a cvičenci.

Celé slavnostní zahájení sletu bylo pak ve 14 hod. na sokolském cvičišti. Kromě hlavních župních funkcionářů ze Sokolské župy Hanácké (starostka sestra Ivana Zavadilová) a podřízených jednot zde přijali pozvání:

* poslankyně Evropského parlamentu, paní MUDr. Olga Sehnalová

* senátorka a zastupitelka Zlínského kraje, paní Mgr. Šárka Jelínková

* člen předsednictva České obce sokolské, bratr Jakub Otáhal

* starosta města Bystřice pod Hostýnem, pan Mgr. Zdeněk Pánek

Všichni výše jmenovaní pronesli ke cvičencům a návštěvníkům krátké zdravice.

Jako doprovodný program se nám představil pěvecký sbor Tregler z Bystřice pod Hostýnem pod vedením sbormistryně Mgr. Marty Pořízkové a pódiová skladba – oddílu gymnastiky Sokola Bystřice pod Hostýnem pod vedením sester Katky Olšanské a Michaely Vegrichtové.

Během odpoledne jsme shlédli 8 hromadných skladeb.

1. MÉĎOVÉ – skladba pro rodiče a děti

2. NOTY – skladba pro předškolní děti

3. SPOLU – skladba pro ženy a muže

4. DĚTI, TO JE VĚC! – skladba pro děti mladšího školního věku

5. ŽENOBRANÍ – skladba pro ženy

6. CIRKUS – skladba pro starší žactvo

7. CESTA – skladba pro ženy

8. PRINCEZNA REPUBLIKA – skladba pro „věrnou gardu“.

Bylo velmi příjemné dívat se do tváří nadšených cvičenců, ať už to byly děti nebo dospěláci.

Na ploše bystřického sokolského cvičiště se vystřídalo celkem 529 cvičenců z následujících sokolských žup: Hanácké, Valašské, Komenského, Slovácké, Beskydské, Prostějovské a Středomoravské – Kratochvílovy.

Sokol svou skvělou organizací a bohatou minulostí opět ukázal, že má širokou podporu ve svých členech i v široké veřejnosti.

Chtěla bych poděkovat hlavně sestře Ivě Přikrylové, která naprosto perfektně zpracovala a připravila celý scénář pro župní slet. A jsem ráda, že jsem mohla být spolu s ostatními členy naší jednoty součástí realizačního týmu. Poděkování také patří vedoucím nácviků pro slet – sestře Markétě Tupé a bratru Romanu Tupému a našim cvičencům, kteří se vzorně předvedli na všech oblastních vystoupeních. A přeji jim, aby se jim v Praze líbilo a užili si to!

                                             Alena Šverdíková

-- vloženo 30. 6. 2018


Zálesácký závod zdatnosti 2018

První květnovou sobotu 5. 5. 2018 se konal již 5. ročník župního přeboru Zálesáckého závodu zdatnosti v areálu Myslivecké chaty v Přílepích. Pro závod zde byly připraveny 2 trasy. Jedna trasa byla pro ty nejmenší účastníky. Zde děti plnily na jednotlivých stanovištích sportovní úkoly. Druhá, náročnější trasa, byla pro děti školou povinné. Tato hlavní trasa byla dlouhá cca 3,5 km. Do hlavního závodu se přihlásilo 11 hlídek z okolních tělocvičných jednot. A to byly jednoty z Třebětic, Žalkovic, Kroměříže, Přílep a Bystřice pod. Hostýnem. Naše jednota měla bohaté zastoupení. Na start se postavily celkem 4 hlídky. Po úvodních slovech náčelníka župy Kamila Zapletala a slavnostním nástupu všech sportovců, byl závod odstartován. Součástí závodu byly disciplíny, které se plnily v terénu a disciplíny mimo trasu – v areálu chaty. Na trase bylo celkem 14 sportovišť a závodníci plnily různé vědomostní i praktické úkoly. Např.: rozluštění morseovky, rozpoznání hub, rostlin a zvířat. Testovány dále byly znalosti místopisu v ČR, znalosti ze zdravovědy a historie Sokola, přenos míče na ringo kroužku, odhad vzdálenosti, odhad váhy v kilogramech a litrech, zatloukání hřebíku a přepalování provázku. Disciplín bylo hodně a hlídky mladších žáků a starších žáků se s úkoly popraly zodpovědně. Po skončení závodu vyhodnotila 3členná komise dosažené výsledky. Vyhlášení výsledků bylo stylové i se stupni vítězů a hodnotnými cenami, které sponzorovaly firmy Filip Pělucha – střechy, Kamil Zapletal – elektromontáže a firma EVC Group z Hulína.

Zálesácký závod měl i letos fajn atmosféru. A musím pochválit, že úroveň závodu se rok od roku zvyšuje.

Umístění našich dětí:

Kategorie ml. žáci: 2. místo (Jakub Doležel, Tobiáš Janečka, Pavel Urban)

Kategorie st. žáci: 1. místo (Kamil Zapletal, Dominik Pělucha, Petr Roubalík)

3. místo (Romana Šlapáková, Veronika Javorová, Sára Javorová)

5. místo (Zuzana Macůrková, Martina Macůrková, Lucie Víznerová)

Další skvělá umístění našich dětí ve volné disciplíně – šplh na laně:

Kategorie ml. žáci – dívky: 1. místo Simona Šlapáková

Kategorie st. žáci – dívky: 1. místo Tamara Janečková

Kategorie st. žáci – kluci: 1. místo Dominik Pělucha

                                 Alena Šverdíková

-- vloženo 5. 5. 2018


SOKOLSKÝ PLES

V sobotu 10. 2. 2018 se na sále místní Sokolovny konal další tradiční ples. Ten i letos připravovali nadšenci Sokola v Třeběticích. Uvítacím drinkem byl „panáček BROSKVOVÉ VODKY“, která patřila k tradičním lihovinám 80. let.

A právě ve znamení módy a životního stylu 80. let se nesla celá akce. Proto byl i sál, předsálí a Klubovna vyzdobeny stylovými obrázky a detaily z té doby. Letos nechyběl ani poslední roky tolik oblíbený – fotokoutek. I oblečení jednotlivců bylo vtipné a nápadité a všichni vypadali jak komparzisté z Discopříběhu.

80. léta – to byla totiž doba, kdy móda a životní styl dosahovaly největšího rozkvětu. Nezapomenutelné byly džíny všeho druhu a džínové bundičky, saka s ramenními vycpávkami, kalhoty mrkváče, minisukně, kožené bundy, boty na vysokém podpadku, plastové korále, náramky, céčka a také nesmrtelné legíny. Móda 80. let se stala jakýmsi náboženstvím. A právě tuto přehlídku módy jsme si užili u nás. Inspirací té doby byla určitě i hudba. Ať už rocková, nebo diskotéková. I toto se nám letos podařilo zařídit stylově. K tanci a poslechu nám hrál BRUCE z Hulína. Zpěvák, hudebník a showman v jednom, který nás svým výkonem uchvátil. Zábava nevázla ani o přestávkách. Ty byly zpestřeny naší soutěží „ Placičkobraní“. Tedy placičky slané a sladké. Na závěr byly vyhodnoceny a odměněny tři nejchutnější recepty.

1. místo obsadili – paní Janalíková s dcerou Martinou Chytilovou.

2. místo patřilo – paní Lence Bakalíkové.

3. místo zaujala – paní Dáša Prášilová.

A zde jsou vítězné recepty.

* Kuřecí placičky: 3 řízky z kuřecích prs, 3 vejce, sůl, grilovací koření, čili koření, 4 polévkové lžíce oleje, 1 lžíce sojové omáčky, 1 lžíce vorčestrové omáčky, 4 lžíce solamylu, 1 cibule. Vše rozmíchat a do této směsi přidat nadrobno nakrájené maso. Nechat uležet v lednici. Nakonec na rozpáleném tuku usmažit malé placičky.

* Zdravé cookies: 2 vejce, 2 lžíce sýra Cottage, 8 lžic mletých ovesných vloček, lžička skořice, 3 lžičky medu, hrst mletých oříšků, nastrouhané jablko. Vše smíchat dohromady, pak na pečící papír klást placičky, nahoru dát např.: kokos, mandle, čokoládu, dětem lentilky, ovoce (borůvky, maliny, jahody). Péct na 220 stupňů tak 7 – 9 minut.

* Zelné placičky: 500 g kysaného zelí, 2 vejce, polohrubá nebo hladká mouka dle potřeby, kmín, sůl. Zelí nakrájet na malé kousky, přidat na kostičky uzené maso, zamíchat. Smažit placičky na oleji.

Věříme, že jste si letos ples užili a příští rok přijdete zas. 😊

                                             Alena Šverdíková

 

-- vloženo 10. 2. 2018


Zimní Hostýn 2017

Poslední turistický výšlap pod hlavičkou T. J. Sokol Třebětice, který se uskutečnil dne 30. 12. 2017, je ze námi. A ráda bych za všechny zúčastněné akci ohodnotila známkou „výbornou“. Celkový počet našich účastníků, kteří se potkali na schodech pod kostelem bylo 39. Vznikla i nádherná hromadná fotografie. Část turistů využila ranní vlakový spoj, další část dopolední spoj. Individuálně se pak někteří přesunovali auty. Ale nejdůležitější byla rozhodně ta krása nahoře. Jako na kraji v nebi. 😊 Všude krásná bílá peřina, teplota -3 C, obloha modrá. Kromě nás zde bylo plno dalších nadšených turistů, sportovců, velkých i malých dětí.

Na zpáteční cestě se jako tradičně velká část našich turistů přesunovala lesem dolů na Rusavu a poté ti nejzdatnější dál až do Holešova. Společná procházka z prostředí Hostýna lesem nabrala skoro vražedné tempo. První občerstvovací kemp jsem byl rozložen na odpočivadle na Grapech. Dětem k dobití baterek posloužilo cukroví a u dospělých to byla ohnivá voda. S sebou se vzali i kyslíkové bomby, ale nakonec nebylo jejich využití potřeba. Protože naši turisti jsou přece trénovaní. Druhý občerstvovací kemp následoval na Rusavě. A pak už zbytek vytrvalců zdolával hory a doly až do Holešova.

                                        Alena Šverdíková

 

-- vloženo 1. 1. 2018


Noc sokoloven 2017

Dne 22. 9. 2017 proběhl v naší Sokolovně již 3. ročník akce Noc sokoloven. Přípravy na ni byly vskutku profesionální. Iva s Kamilem se chopili iniciativy a snažili se připravit program co nejpečlivěji. Program byl připraven z větší části pro děti. Odpoledne proběhlo cvičení a hry pro děti, po něm následovalo opakování základních historických událostí o Sokole  a o jednotě. Protože je rok předsletový, převážná část výkladu byla o historii sletů s důrazem na slety, které jsou pro historii Sokola, republiky a sport nejdůležitější. Část her měli na starosti školení cvičitelé a vzdělávací část měla na starosti sestra Iva. Po přednášce se všichni přítomní vydali na tradiční lampionový pochod napříč obcí. Při této příležitosti jsme na hřbitově uctili památku bratra Vlastika Tupého a Martina Tupého. Uprostřed obce jsme zapálili svíčku občanům padlým v I. světové válce. Po návratu z průvodu čekala na děti ještě před spaním stezka odvahy. To, aby se jim lépe usínalo.:-)

Pod taktovkou bratra Kamila začal pro děti sobotní den ranní rozcvičkou a vydatnou snídaní. Děti totiž čekal ještě dlouhý program.  Jako první bod programu byl průjezd Sletové štafety přes naši obec. Do Třebětic přijel pan Lauschmann v 8.15 hod., který kolík dovezl. Náš štafetový kolík jeli na kole dál předat Ondra Škopík a Martin Vašica do Beňova (u Přerova). Zde si vyměnili i stuhy. Dále kolík pokračoval do Přerova.

Po programu se štafetovým kolíkem byla připravena ještě soutěž v běhu kombinovaná s prověřením vědomostí a znalostí. Ale počasí k nám nebylo moc vstřícné. Celý závod se tedy omezil jen na tu vědomostní část. A konal se v Sokolovně. Nejdříve soutěžily děti a dospělí dělali „kontrolní hlídky“ na stanovištích. Později si role vyměnili a děti s velkou radostí kontrolovaly dospělé. Do závodu se přihlásilo 21 dětí a 29 dospělých.  Závod doprovázela spousta legrace. Odměnou za soutěž byly krásné medaile a dárkové balíčky.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci akce anebo na logistickém zabezpečení. Všichni jste byli skvělí!

Sletová štafeta 2017 zahájila sletový rok

Sletová štafeta je tradiční předsletovou akcí, která se konala poprvé v roce 1919. I v obnoveném Sokole proběhly republikou dvě podobné štafety, ta letošní byla již  v pořadí třetí. Letos byla celková trasa téměř 5 200 kilometrů, zapojilo se do ní všech 42 sokolských žup, v jejichž rámci se štafety účastnilo zhruba 430 tělocvičných jednot. Letos také byla výrazná účast zahraničních sokolů – několik tras startovalo na Slovensku  a v lužickosrbském Budyšíně (Německo), svůj štafetový kolík, resp. sletovou stuhu doručili přímo či prostřednictvím sokolové z USA, Kanady, Švýcarska, Francie, ze Sokola Mnichov.

Letos byla štafeta dostředivá – vedla po čtyřech hlavních trasách, z nichž jedna byla páteřní, do Prahy. Takzvaná páteřní trasa začala v Bratislavě už ve čtvrtek 21. září a na naše území se dostala o den později v Hodoníně. Postupně se napojily přípojky ze severní a jižní Moravy, trasa pak přes Vysočinu a východní Čechy postupovala do Prahy. Další trasy vedly ze severu, západu a jihu Čech.

Na řadě míst, jimiž štafeta probíhala, se rovněž konaly různé doprovodné akce. Štafeta putovala pěšky (během), na koni, po vodě, na kolech, ale také na motorce a historickou tramvají.

Sletová štafeta vyvrcholila v podvečer 24. září, kdy kurýři závěrečných úseků hlavních tras doběhli do Tyršova domu, aby své župní štafetové kolíky připojili k centrálnímu štafetovému kolíku. V Tyršově domě byl rovněž připraven doprovodný program.

V závěru slavnostního dne vystoupila starostka ČOS sestra Hana Moučková, která mimo jiné poděkovala všem kurýrům i všem, kteří se na organizaci a průběhu štafety podíleli, jmenovitě pak garantovi akce bratru Zdeňku Lauschmannovi. „Tímto doběhem štafety jsme zahájili sletový rok. Ať žije XVI. všesokolský slet 2018 a všechny akce s ním spojené,“ řekla sestra Moučková.

 

                                                                   Alena Šverdíková

 

-- vloženo 23. 10. 2017


Ukončení prázdnin aneb s úsměvem do školy!

Moc pěkné sportovní odpoledne pro naše děti proběhlo dne 2. 9. 2017 u nás na hřišti na Pančavě. A důvod byl zřejmý…konec prázdnin.

Ve 14 hod. je uvítala na hřišti velká nafukovací skluzavka, kterou si děti okamžitě oblíbily.

V 15 hod. se uskutečnila prezentace na vůbec první duatlonový závod dětí u nás. Tento závod měl úspěšnou premiéru. Myšlenka na něho přišla od Ivy Přikrylové a Kamila Zapletala. Téměř čtyři desítky dětí (přesně 36) změřily své síly v cyklistickém závodě a poté v běhu. Start i cíl byl na Pančavě.

Zvlášť byly kategorie dívek a chlapců, které byly dále rozděleny dle ročníku narození.

 • 3 – 5 let ročník 2012 – 2014
 • 6 – 7 let ročník 2010 – 2011
 • 8 – 9 let ročník 2008 – 2009
 • 10 – 11 let ročník 2006 – 2007
 • 12 – 13 let ročník 2004 – 2005
 • 14 – 15 let ročník 2002 – 2003

 

Děti startovaly po skupinkách vždy s hromadným startem a každou skupinku vedl předjezdec Ondra Škopík.

Trasa pro naše nejmenší (3 – 5 let) byla 400m kolo + 40m běh.

Trasa pro děti (6 – 9 let) byla 1 400m kolo + 150m běh.

Trasa pro děti (10 – 15 let) byla 2 800m kolo + 300m běh.

Velmi zajímavá byla samotná cyklotrasa pro děti 6+ a to: vyjely ze startu na Pančavě směr náves, přes Prohůnek na panelovku a tady odbočily do zahrady k číslu popisnému 8 (firma Kalist).  Projely celou firmou pak vyjely na náves, odbočily vlevo směr hlavní cesta. Za velkou mapou odbočily doprava a vjely do dvora č. p. 28 (Chytilovi). Projely celým tímto gruntem, na konci zahrady odbočily vpravo a vracely se zpět na Pančavu. Děti 10+ si celé kolečko daly 2x.

Co se týká běhu, tak ten byl podél Pančavy směrem ke křížku.

I navzdory chladnému počasí se všichni naši závodníci cítili skvěle. Na závěrečném vyhodnocení nechyběly ani stupně vítězů ani zasloužené medaile a krásné dárky pro každého účastníka. Zkrátka ten den vyhráli všichni!!!

Za parádní sportovní zážitky děkujeme Ivě a Kamilovi a všem dobrovolným pořadatelům.

A po přehlídce našeho „mládí“ přišel na řadu již 6. ročník tradičního fotbálku. Po roce se opět utkali mladí kluci proti zralým pánům. A proč je lepší vesnický fotbálek než ten profesionální? Na vesnickém se učíte být kreativní již od první chvíle, kdy se rozhodnete, že budete hrát. Teď je řeč o zralých pánech. Např.: když se Vám nedaří najít po roce kopačky, které určitě uklidila Vaše žena. Dále pak vidíte velikost hřiště a myslíte si, že obec dokoupila další kus pole, které narychlo zatravnila. Neméně důležitá je velikost dresu, protože máte dojem, že si mladí kluci vzali Vaši sadu dresů. A co „mladí kluci“? Nic neřeší. Přijdou a hrají.:-)

Nicméně utkání dopadlo dobře, mladí kluci vyhráli pouze o góóól. 🙂

A co dodat na závěr? Doufáme, že jste se dobře bavili a za rok na viděnou.

                                                                                        Alena Šverdíková

 

 

-- vloženo 2. 9. 2017


Zálesácký závod zdatnosti – Přílepy 2017

                                                                                                                    

Dne 6. 5. 2017 se konal v přírodním prostředí Přílep závod zdatnosti. Soutěž byla určena pro žactvo a dorost.

Závodu se zúčastnilo 11 hlídek. Hlídky byly nejen chlapecké, ale i dívčí a smíšené. Účastnící plnili na trati dlouhé min.4 km různé úkoly. Např.: z oblasti topografie, určování bylin, poznávání zvířat, uzlování, signalizace morseovkou, poznávání našich pamětihodností, zdravovědy, historie a současnost Sokola a další. Běželo se samozřejmě na čas.
Naše jednota byla reprezentována dvěma hlídkami. První byla chlapecká hlídka (ktg. starší žactvo) ve složení: Petr Roubalík, Dominik Pělucha, Jakub Vašica. Druhá byla dívčí hlídka (ktg. ml. žactvo) ve složení: Tamara Janečková, Romana Šlapáková a Martina Macůrková. Obě naše hlídky zvládly závod na jedničku. Teoretická příprava na závod byla zodpovědná a nasazení  v závodě úžasné.

A toto je výsledek umístění:

       2. místo (chlapci)

 1. místo (dívky)

 

Chlapci měli druhý nejlepší čas na celkové trati, proto postoupili letos na celorepublikový přebor ČOS. Ten se konal v Radíkově u Olomouce 19. 5. – 21. 5. 2017. Postupovaly první tři hlídky s nejrychlejším časem. Dívky měly čtvrtý nejlepší čas. A protože hlídka z Bystřice p. H. odřekla  svoji účast v Radíkově, postoupila i naše děvčata.

 

Zálesácký závod zdatnosti – Radíkov u Olomouce 2017

 

Dne 19. – 21. 5. 2017 se konal závod zdatnosti – přebor ČOS. Reprezentovaly nás děti z výše uvedeného článku. Odjezd se uskutečnil už v pátek, kde proběhla v podvečerních hodinách i prezentace účastníků. Tentýž večer byla ještě pro děti připravena dobrodružná hra. A v sobotu ráno bylo odstartováno. Trasa byla 5 km dlouhá. Mezi úkoly, které hlídky musely splnil byly např.: odhad vzdálenosti, uzlování, mapové značky, práce s mapou a buzolou, šplh na laně. Dále pak znalosti ze zdravovědy, poznávání rostlin a živočichů, památky ČR, historie Sokola apod. Závod to byl náročný. I když naše děti byly na takovém závodě poprvé a neobsadily zrovna první příčky, jejich příprava byla pečlivá a zodpovědná. Spoustu teorie se učily doma. Praktické věci pak odzkoušely až v samotném závodě. Ani sobota se neobešla bez večerního programu. V neděli ráno byl slavnostní nástup všech závodníků, vyhodnocení a odjezd do svých domovů s velkým řízkem na cestu. 🙂

 

A tak patří velká pochvala našemu mládí, které nás tak vzorně reprezentovalo.

 

Chtěla bych také poděkovat Kamilovi Zapletalovi jako hlavnímu vedoucímu celé výpravy. A Ivoně Macůrkové jako obětavé mamince, která jela s dětma a byla Kamilovi nápomocna.

Poděkování patří i dalším rodičům, kteří přijeli podpořit děti v samotném závodě.

 

                                                                                 Alena Šverdíková

 

-- vloženo 6. 5. 2017


Nastala doba plesů.

 

              Nemám co na sebe…klasický rozhovor mezi partnery, který předchází snad každé větší společenské akci. Ženy přemýšlejí, jak vypadat co nejlépe, jak se nalíčit, aby byly ohromující pro svého partnera, který je bude na ples doprovázet.

Ano, uhádli jste! I u nás se konal Sokolský ples. Plesali jsme 4. února 2017.  Co se týká hudby, tak atmosféru plesu pomohla vytvořit hudební skupina GIBBON. Zájem o ples byl nakonec velký, i když byla jeho organizace v tzv. náhradním režimu. A to proto, že se od podlahy opravuje naše malá hospůdka. Jako organizátoři jsme se snažili připravit příjemné prostředí, bohatou tombolu                    a občerstvení.

Sál byl vyzdoben ručně vyráběnými pompony, které podtrhly téma našeho letošního „braní“ – kuličkobraní.  Kuličky velké, malé, slané i sladké. Do soutěže bylo přihlášeno 20 vzorků. Při pohledu na vystavené vzorky se všem sbíhaly sliny. Soutěž měla velký úspěch. A zde je pořadí výherců:

 1. místo: Pavel Doležel (z Prohunku J). Slané kuličky se švestkami.
 2. místo: Jakub Vašica (13 let) a jeho Oreo kuličky.
 3. místo: Lenka Alánová (Hulín) s nivovými kuličkami s česnekem.

Recepty výherců jsou uvedeny na závěr.

 

Na našem plese jsme uvítali i hosty z T. J.  Hodolany (Olomouc) v čele se starostou Tomášem Labounkem.

Pzn.: naše jednoty spojila bohužel smutná událost – úmrtí Vlastika Tupého. Právě funkcionáři T. J. Hodolany se přijeli s bratrem Vlastikem rozloučit na jeho poslední cestě a to byl počátek naší družby.

 

Poděkování za organizaci a zdárný průběh plesu patří všem, kteří se s námi na přípravě aktivně podíleli.

 

Recepty:

Kuličky z anglické slaniny

Vezmeme balíček sušených švestek a namočíme je předem do rumu. Potom každou zvlášť zamotáme do královské slaniny a osmahneme na pánvičce.

Oreo sušenky

2 balíčky Oreo sušenek – (větší balení) rozdrtíme v mixeru – trošičku odděláme na posypání kuliček. Směs smícháme se sýrem typu Philadelphia, popř.: Lučina a necháme v lednici asi 1 hodinu odležet. Poté tvarujeme kuličky, obalujeme v bílé čokoládě a sypeme trochou drcených sušenek.

Nivové kuličky

Paní Lenka nám prozradila, že se jedná o rodinný recept. Takže 200g sýru Niva nastrouháme                a smícháme s 1 ks pomazánkového másla. Přidáme 3 – 4 stroužky česneku, 150g nastrouhaného eidamu, nebo 2 tavené sýry. Ze směsi uděláme kuličky a na závěr je obalíme v rozdrcených slaných tyčinkách.

                                                                               Alena Šverdíková

 

-- vloženo 6. 2. 2017


Výšlap na Hostýn 2016

 

Opět se přiblížil konec roku a s ním i pozvánka na výšlap na Hostýn. Přestože jsme toto poutní místo navštívili v životě už nesčetněkrát, vůbec nám nevadilo se zde podívat znovu s rodinou a přáteli z naší jednoty. Zvolený termín se nám opravdu vyplatil. Teplota vzduchu byla tak akorát, sluníčko hřálo neskonale a vítr? Ten šetřil dech na jiné zimní dny. Zkrátka krásné zimní počasí znamenalo, že nešlo zůstat doma.

Všichni, kteří se zúčastnili společné akce, využili dopravních prostředků všeho druhu. A jak nám praví nepsaný zákon – být ve správný okamžik na správném místě. A to znamená: nejpozději ve 12 hod. stát na schodech pod kostelem a vyfotit se s celou skupinou.

Letos se nás většina sešla  už  v 11 hod. u schodů. Měli jsme tedy dostatek času na občerstvení  a  poklábosení mezi sebou i s náhodnými přáteli. Tradiční cesta z Hostýna zpět k domovu vedla různými směry. Někteří zvolili cestu z Hostýna přímo do Bystřice p. Hostýnem. Naše početná skupina (21 lidí) šla přes Grapy na Rusavu. Musím říci, že jsme tento úsek letos zvládli snad nejrychleji ze všech ročníků.  Zde se oddělila malá skupina, která pokračovala domů autobusem. Větší část zvolila společný krok přes hory a přes doly směrem k Holešovu. Nejskalnější došli až do Třebětic pěšky. A z těch nejskalnějších se vyčlenila ještě skupinka nejnejskalnějších, která  zvládla i tu  ranní cestu na Hostýn z Bystřice pěšky.

Závěrem bych chtěla říct, že tato počtvrté opakovaná, předsilvestrovská akce měla hladký a veselý průběh.

Hostýn

Hostyn1 Hostyn3

-- vloženo 30. 12. 2016


Výlet za poznáním

Letošní říjnové dny volna jsme si zpestřili jednodenním výletem do Prahy. Na programu byla návštěva dvou památek. A to: Tyršova domu a kostela sv.  Cyrila a Metoděje.

            Vyrazili jsme brzy ráno vlakem. Cesta nám uběhla velmi rychle a v 9 hodin už nás vítala naše stověžatá Praha. V 10 hodin jsme měli domluvenou prohlídku Tyršova domu na Malé straně. Prováděl nás jeden ze zaměstnanců  České obce sokolské. Pan průvodce měl připravený velmi pěkný výklad o historii a současnosti této rozsáhlé stavby. Provedl nás různými sály, nádvořím a ukázal nám tělocvičnu i tamní bazén. Třešničkou na dortu byla možnost vylézt si na střechu Tyršova domu (kde výklad pokračoval) a rozhlédnout se po širokém okolí.

Další zastávkou a ohlédnutím za historií byla návštěva kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici s odborným výkladem a shlédnutím 20ti minutového vzpomínkového filmu.

„ Nevzdáme se. Nikdy. Jsme Češi. “

To byla poslední slova parašutistů, která zazněla z krypty českého pravoslavného katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje, kde se bránilo 7 československých parašutistů západní armády proti 700 německým vojákům 18. června 1942. K boji v Resslově ulici došlo proto, že rtm. Jan Kubiš a Jozef Gabčík splnili vojenský úkol naší exilové vlády v Londýně. Dne 27. 5. 1942 v kobyliské zatáčce v Praze 8 zaútočili na Reinharda Heydricha. Jejich vojenská operace Antropoid byla úspěšná. Heydrich po zranění dne 4. června zemřel. Jeho úkolem zde bylo totiž vyřešení “české otázky”, likvidace dvou třetin našeho obyvatelstva, dále celkové řešenížidovské otázky” a realizace dalších hrůzných činů Třetí říše.

Po sametové revoluci z iniciativy Pravoslavné církve vznikl Národní památník hrdinů heydrichiády-místo smíření a zpřístupněn byl dne 28. září 1995 veřejnosti.

Výlet se celé skupině (11 dospěláků a 12 dětí) moc líbil, počasí vyšlo na jedničku. Děkujeme bratrovi Kamilovi, že přišel s tímto nápadem a že se ho zároveň podařilo i uskutečnit.

                        Alena Šverdíková

P_20161027_094106 P_20161027_094158

P_20161027_103258 P_20161027_102907

P_20161027_111255 P_20161027_133123

P_20161027_135132

-- vloženo 27. 10. 2016


NOC SOKOLOVEN

I když jsme se letos termínem přímo netrefili do celorepublikové akce, nezůstali jsme v této aktivitě pozadu.

            Třebětičtí sokolové se již po druhé zúčastnili této akce, kterou vyhlásila Česká obec sokolská a nazvala ji „Noc sokoloven“. Loňský rok byl pro nás rokem zkušebním.

            A jak to všechno probíhalo a dopadlo? Nu, posuďte sami.

            Program začal v úterý 27. 9. 2016 v 17 hodin v naší Sokolovně –  cvičením dětí na nářadí.  Tímto nám děti předvedly svoji obratnost. Pak proběhla šňůra her, které děti hrávají během pátečního cvičení a které si moc oblíbily.  Veškerá aktivita a péče, která je dětem věnována během pravidelných cvičení však nemohla být směstnána do dvou hodin. Ale ten, kdo pravidelně dochází cvičit a zajímá se, ví, co všechno cvičení dětí obnáší. Po cvičení dětí proběhly i letos krátké přednášky zaměřené na historii a současnost T. J. Sokol, zdravovědu   a přírodu. Jednotlivé přednášky odprezentovaly: Jana Stískalová – zdravovědu, Iva Přikrylová – historii a současnost T. J. Sokol. Zástupce Mysliveckého spolku Díly Třebětice a milovník přírody Roman Tupý nám povyprávěl o přírodě. Tato teorie se měla stát základem pro další, nadcházející akci. Když se venku setmělo, přesunuli se všichni přítomní ven.  Děti rozzářily své lampiony a v jednom velkém celku se všichni vydali v průvodu napříč dědinkou. Po lampionovém průvodu pak odvahu dětí prověřila ještě „stezka odvahy“.

Všem zúčastněným byla nabídnuta možnost přespání ve velkém sále sokolovny. S radostí to přijaly nejvíce děti. Ani na druhý den ráno nebyla o dobrou náladu a program nouze. Den začal zvesela budíčkem a ranní rozcvičkou v 7 hodin. Děti se už těšily na slibovaný přespolní běh, který se konal od 9 hodin. Celkem přišlo 20 dětí, z toho 2 předškoláci. Na trati dlouhé cca 2 km, bylo pro jednotlivce nachystáno 20 stanovišť – 20 úkolů vědomostního rázu. Děti se musely poprat s otázkami ze zdravovědy přes otázky z oblasti myslivosti a historie, až po sladkou tečku na závěr.  Ten, kdo dával předchozí večer pozor, měl vyhráno. Kategorie dětí byly celkem čtyři, dle ročníků narození.

Pro všechny závodníky byly nachystány pěkné ceny a medaile. Všem dětem gratulujeme ke skvělým výkonům v závodě a všem dospělákům děkujeme za podporu a pomoc při organizaci. Velký dík patří také místnímu Mysliveckému spolku Díly, který si vzal pod patronát 5 stanovišť. Zvláštní poděkování bych chtěla vyjádřit sestře Ivě Přikrylové, která se velkou měrou zasloužila o večerní program a zároveň byla tím mozkem při organizaci samotného přespolního běhu.

                                                                                                  Alena Šverdíková

-- vloženo 28. 9. 2016


Župní přebor v Zálesáckém závodu zdatnosti

Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) je soutěž sokolské všestrannosti.
Letos se uskutečnil dne 7. 5. 2016 a probíhal v přírodním prostředí obce Přílepy – chata Mysliveckého sdružení Horní Roveň, kdy na cca 3-4 km okruhu plnili účastníci různé úkoly. Běželo se na čas. K dosaženému času za chybný úkol se připočítávali trestné minuty. Kategorie
Župního přeboru se účastní tříčlenná chlapecká, dívčí nebo smíšená hlídka a jsou rozděleni dle věku. V kategorii žactvo se soutěžilo: rok narození 2002 – 2005 a v kategorii dorost rok narození 1999 – 2001.
Disciplíny
V rámci běžeckého okruhu byly připraveny tyto disciplíny:
* Běh terénem v délce cca 3-4 km (žactvo) a cca 4-5 km (dorost) po vytyčené trase
* Šplh – lano zavěšené na stromu
* Odhad vzdálenosti
* Poznávání bylin, mechorostů a kapraďorostů
* Poznávání dřevin, hub a lišejníků
* Poznávání zvířat
* Morseova abeceda
* Hod na svislý a vodorovný cíl
* Uzlování
* Poznávání souhvězdí a hvězd
* Poznávání mapových značek
* Poznávání významných míst v ČR – viz příloha, varianta B
* Zdravověda – vědomostní test – viz příloha
Za naši T. J. Sokol Třebětice se zúčastnily tyto děti:
Chlapci: Dominik Pělucha, Jakub Vašica, Petr Roubalík
Dívky: Romana Šlapáková, Zuzana Macůrková, Tamara Janečková
V celkovém hodnocení se dívky umístily na 5. místě a chlapci získali 6. místo.
Děkujeme tímto dětem za vzornou reprezentaci a disciplínu během celého závodu a jejich rodičům za podporu.
Alena Šverdíková

IMG_20160507_134702
IMG_20160507_133845IMG_20160507_122240IMG_20160507_122018IMG_20160507_100712

-- vloženo 7. 5. 2016


Badmintonový turnaj

Mužská čtyřhra 2016 – pozvánka

-- vloženo 7. 3. 2016


Sokolský ples 2016

 

Sokolský ples 2016

…potkávala jsem řadu lidí, kteří se na tuto největší sportovně kulturní akci moc těšili  a poctivě připravovali. Řeč je o Sokolském plese, konaném 13. února 2016. Slavnostní večer byl zahájen ve 20 hod. v místní Sokolovně. Letošní „plesová sezona“ se nesla  v maškarním duchu. Nenaplnily se povídačky, že na ples dorazí detektiv Colombo, nebo Hercule Poirot, aby zde vyšetřovali nějakého maskovaného zločince. Vše bylo totiž v úplném pořádku, protože mezi maskovanými návštěvníky se nenašel žádný zavražděný.  😀 

Kdo však k nám na ples zavítal?

Např.:  Bohuš s pštrosem, pirátka, sexy-policistka, lego, kovboj, Křemílek a Vochomůrka, neandrtálec, fobalista, král s královnou, přítelkyně od Bédy Trávníčka, Mexičan, cikánka z Přerova, Hrbáč, Ivan a Marfuška, pionýři, holky z České pošty s heslem „Dnes podáte, zítra hledáte“ a spousta a spousta dalších. Ze zahraničních umělců pak Elvis Presley, torzo skupiny KISS (pouze jeden skalní člen).

Zkrátka fantazii se meze nekladly a ať již to byli maskovaní hosté nebo hosté bez masek, všichni se jaksepatří na plese odvázali. Zvědavost, kdo nechal stud za dveřmi, nechal se vytrhnout z reality života a vzal na sebe podobu jiné bytosti, byla velkým lákadlem a překvapením pro nás všechny.

Toto plesové křepčení podtrhla líbivá hudba v podání skupiny Gibbon.

Ve druhé hudební přestávce jsme měli možnost ochutnávat a hodnotit letošní soutěž v KANAPKOBRANÍ  (jednohubky). Přítomní hosté vyhodnotili jako nejlepší symbiózu chuti, tvaru a vzhledu výrobky od paní Martiny Chytilové, pana Romana Šlapáka a paní Jarky Hlobílkové.

                           Vyhodnocena byla i nejatraktivnější maska:

 1. místo člen skupiny KISS (Ondra Škopík)
 2. místo se stejným počtem hlasů obsadila maska cikánky (Pavel Urban) a kostým Elvise Presleyho (Mojmír Stískal)

Poděkování za zdařilou akci patří těm členům T. J. Sokol Třebětice, kteří celou akci připravili a kteří jako pořadatelé na jeho  průběhu pracovali.

Jak to na plese vypadalo, přibližují fotografie Kateřiny Stískalové.

                                                                                                                           Alena Šverdíková

kanapky3 kanapky6

kanapky5 kanapky2 kanapky1

-- vloženo 13. 2. 2016


Výšlap na Hostýn
 1. prosinec – den, který předchází konci roku…

Z nevýrazné ranní oblohy se začíná pomalu usmívat sluníčko. To člověku pomáhá, aby vystrčil nos z teplého místa u televize. Po dnech, kdy nám zůstaly v žaludku smažené řízky, sváteční kačena, Prazdroj a pár hrstí cukroví, bylo potřeba učinit pár kroků.

Z našeho malého nádražíčka v Třeběticích jsme odjeli přeplněným vlakem směr Bystřice pod Hostýnem. Cíl byl jasný – nějakým způsobem se dostat dál až na Hostýn. Tam jsme ve 12 hod. absolvovali kontrolní sčítání „třebětičáků“ (celkem 46) a tradiční focení na schodech pod kostelem. Dále pak pokračovala turistická skupina lesem na Rusavu. Cestou na Rusavu nám počasí přálo a obloha byla krásně modrá. Na Rusavě se naše skupina rozdělila na dvě části. Ta první prověřila, zda je platný nový autobusový jízdní řád a zda se dá na něho spolehnout a ta druhá skupina „skalní“ prověřovala fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. První skupina neshledala v jízdním řádu žádnou chybičku a vše klaplo na minutu přesně.   A druhá skupina dopadla taktéž velmi dobře. Slunce  již sice nesvítilo ani nehřálo, když se „nejskalnější“ po svých vrátili do Třebětic, ale o to větší byla jejich radost, že překonali sami sebe.

Délka trasy Bystřice p. H. – Hostýn (6km). Hostýn přes Rusavu do Třebětic (20km). Skupina „nejskalnějších“ v počtu 10.

A protože je vždy co zlepšovat,  doufáme a věříme, že se k nám příští rok  do té turistické části připojí více z Vás.

Děkujeme všem, kteří svou účastí podpořili celou akci. 

                                                                                  Alena Šverdíková

-- vloženo 30. 12. 2015


Slavnost v Kvasicích

28. října 2015 se zástupci naší jednoty zúčastnili slavnostního odhalení pamětní desky našemu prvnímu olympijskému medailistovi Bedřichu Šupčíkovi. Tento sportovec, který začínal svou kariéru v Sokole v Kvasicích, získal zlatou medaili za šplh na laně na VIII. Olympijských hrách v Paříži v roce 1924.Šupčík-KvasiceNa snímku odhaluje pamětní desku syn Bedřicha Šupčíka pan Miroslav Šupčík. Vedle něj Filip Pělucha s praporem naší tělocvičné jednoty.

-- vloženo 4. 11. 2015


Noc Sokoloven.

Tělocvičná jednota Sokol Třebětice se dne 11. 9. 2015 zapojila do akce České obce sokolské „NOC SOKOLOVEN“. Začátek celé akce byl stanoven na 17 hod. v naší Sokolovně.

Na programu byla ukázka cvičební hodiny dětí. Tato ukázka měla velký úspěch. Naši cvičitelé bratr Kamil, Roman a Ondra připravili pro děti zajímavá sportoviště, na kterých nám děti ukázaly své fyzické dovednosti. Např.: cvičení na kruzích, gymnastickém pásu, švédské bedně, trampolíně. Skvělé bylo  i prolézání bludištěm, které bylo vytvořeno pomocí žíněnek a švédské bedny. Děti cvičily bezmála dvě hodiny.

Poté byla na programu moc pěkná přednáška o historii Sokola a naší Sokolovny, kterou si pro nás připravila sestra Iva Přikrylová. Dále se nám pak představila cvičební skupina pod vedením bratra Martina Tupého se skladbou „Sportuj s námi“ – Sokolské Brno 2015.

Po setmění následoval lampiónový průvod. Trasa byla naplánována od Sokolovny na hřbitov. Zde se zapálila svíčka bratrovi Vlastikovi. Cesta pokračovala obecním parkem kolem hlavní cesty do Prohunku, pak na náves až k pomníku padlých v I. světové válce. Zde se také zapálila svíčka, protože spousta našich předků – padlých vojáků, byli zároveň i členové Sokola.

Po lampiónovém průvodu zůstávaly děti, které chtěly, spát v noci v Sokolovně.

Ráno se po probuzení všichni nocležníci nasnídali, posbírali si své věci   a odcházeli spokojeně domů.

Velký dík patří našim šikovným ženám, které připravily pro celou akci občerstvení v podobě POMAZÁNKOBRANÍ a ráno výborného teplého čaje.

                                                         Alena Šverdíková

-- vloženo 11. 9. 2015


Cestovatelská beseda o Norsku

Vzhledem k tomu, že většina z nás má ráda cestování a poznávání nových zajímavých míst, jsem dne 24. 7. 2015 uspořádala cestovatelskou besedu na téma: Norsko – jak ho neznáme.

Jako host a cestovatel byl pozván pan Vladimír Tupý, který nám povyprávěl o svých toulkách přírodou. Původně jsme plánovali, že se celá akce odehraje venku (u Sokolovny) za krásného teplého letního večera. Ale v ten večer nám počasí mimořádně nepřálo a my jsme se museli uchýlit do náhradních prostor na „galerku“.

Postupně nám byly představeny tři národní parky v Norsku.

1) FEMUNDSMARKA

2) DOVREFJELL – SUNNDASFJELLA

3) HARDANGERVIDDA

Cestovatel nám po celou dobu poutavě povídal o přírodě, flóře a fauně. I o jiných, dalších zvyklostech v Norsku. Přidával k tomu také osobní, velmi pestré zážitky. Celá beseda byla samozřejmě doplněna krásnými fotkami promítanými na plátně. Na závěr, jak už to bývá, ho posluchači zahrnuli dotazy.

Myslím si, že se beseda lidem moc líbila a snad i někoho inspirovala tak, že bychom se mohli dočkat dalších cestopisných zážitků od „ nových cestovatelů“.

                                                                                                                           Alena Šverdíková

-- vloženo 24. 7. 2015


Sokolské Brno

  Letošní jaro bylo ve znamení příprav na Sokolské Brno. Toto sportovní setkání pro všechny věkové kategorie připravila v mezisletovém období sokolská župa Jana Máchala. Naši aktivní členové opět nemohli na této akci chybět a tak se pod vedením Martina Tupého scházeli dvakrát týdně v sokolovně, aby pilovali nácvik sedmiminutové skladby s názvem „Sportuj s námi“. Secvičné proběhly podle plánu a tak 7. června mohli společně s dalšími 4000 cvičenci nastoupit za krásného letního počasí s četou 41 praporečníků k úvodnímu ceremoniálu. Poté se již rozjel program 14 skladeb od předškolních dětí až po věrnou gardu. Všichni přítomní diváci byli z tohoto představení nadšení a tak oslavy 25 let od obnovení činnosti sokola proběhly v duchu sokolských tradic.

Velmi mě potěšilo, že naše mládí nezapomnělo na našeho dlouholetého starostu Vlastika Tupého, který je k nadšení pro cvičení hromadných skladeb přivedl. A tak se jednoho červnového večera uskutečnilo speciální představení jen pro něho, přímo na nádvoří domova seniorů v Holešově. Cvičenci se zúčastnili v plném počtu (18). A my ostatní svou nemalou účastí jsme je přišli také podpořit. O nic nepřijdou ani třeběťáci, kteří se nemohli do Brna dostavit  a budou mít možnost shlédnout tuto hezkou skladbu při některé z budoucích obecních akcí.

 

                                                                               Mojmír Stískal

 

-- vloženo 7. 6. 2015


Hulínský májový půlmaraton/čtvrtmaraton

Na úvod by se tato akce dala nazvat – sokolská sklizeň. 🙂 Ale popořadě. Z týmu jsme se na start postavili tři. Tom s Filipem na půlmaratonskou trať a Ondra na desítku. Ostatní kluci se zařadili mezi dobrovolníky podél trati, konkrétně Kamil, Roman T., Jirka a v okolí cíle se pohyboval týmový fotograf Milan. Závod měl hromadný start, takže se hned od počátku zvolilo rychlé tempo. V čelní skupině se držel Tomáš, Filip s Ondrou s malým odstupem. Trasu tvořily cca 5ti kilometrové okruhy a hned v tom úvodním se pole dost potrhalo. Tomáš se dlouze přetahoval o první místo v kategorii s Petrem Jasanským ze Slečinek Napajedla a nakonec se v cíli mohl radovat z druhého místa celkově a onoho prvního v kategorii. Filip doběhl na svůj věk v parádním čase 1:37, což je velký příslib pro tým do budoucna. Úspěšný závod dokonal Ondra, který ke svému překvapení i překvapení  jiných zvítězil s přehledem ve své kategorii na 10km, kdy celkově skončil druhý. A aby toho nebylo málo, odvezli jsme si i pár hodnotných cen z tomboly včetně té hlavní. Organizátorům akce patří velký dík za skvěle připravený závod a zázemí, stejně tak příjemnou atmosféru.

Výsledky:
– půlmaraton:
2.(1.) Tomáš Odstrčilík – 1:23:16s
7.(4.) Filip Pělucha – 1:37:52

– 10km
2.(1.) – Ondra Škopík – 47:41s

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

-- vloženo 2. 5. 2015


Rohálovská 50ka 2015

…aneb jarní srdcovka. Na start se nás za nádherného počasí postavilo celkem devět plus spousta fanoušků kolem trati a hlavně v centru dění v Prusinovicích. První větší závod, kde každý našel trochu jinou odpověď na otázku – co jsi dělal v zimě? 🙂 Trať prašná, suchá, dokonce v brodu v Lišné ani v Holešově vody moc nebylo. Někdo měl technické problémy, někoho brzdili ostatní startující, na někoho zas přišla krize, ale důležité je, že to všichni dojeli/doběhli ve zdraví a v cíli jsme si mohli opět říct, že to za to stálo!

Teamové výsledky:
104. Roman Odstrčilík – 2:14:24s
174. Ondřej Škopík – 2:22:29s
229. Martin Vašica – 2:28:54s
279. Filip Pělucha – 2:35:29s
378. Roman Tupý – 2:52:05s
423. Tomáš Odstrčilík – 2:57:41s
441. Jiří Buš – 3:00:42s
491. Kamil Zapletal – 3:09:38s
577. Milan Jonák – 3:32:36s

DSC_0096 DSC_0111 DSC_0130

DSC_0132 DSC_0135 DSC_0232

DSC_0291 DSC_0293

DSC_0451 DSC_0622 DSC_0715

 

-- vloženo 25. 4. 2015


Sokolská výpomoc obci

DSC_0035 DSC_0093 DSC_0086

DSC_0079 DSC_0074 DSC_0065

DSC_0061 DSC_0050 DSC_0048

DSC_0047 DSC_0042 DSC_0040 DSC_0044 DSC_0037

Naši sokolíci pomohli dobré věci. Bylo potřeba obměnit stávající elektrické vedení, které sloužilo pro osvětlení obce, za nové. A  to se nám povedlo!  Sobota 11.dubna byla slunečná, prostě jako stvořená pro tuto fyzicky náročnou práci. Všem zúčastněným patří velký dík.

-- vloženo 11. 4. 2015


Soustředění našeho cyklistického oddílu (23. 3 – 29. 3. 2015)

Pro letošní rok padla volba pro naše cyklistické soustředění na obec Šanov, blízko Rakouských hranic a kousek od Hrušovan nad Jevišovkou. Jako přechodné bydliště nám posloužilo obecní sportcentrum s veškerým zázemím pro naše potřeby. Oproti loňskému roku jsme si to tentokráte prodloužili a to na celý týden od pondělí do neděle. První den jsme (Tomáš, Ondra, Roman O.) sedli na kola a vydali se z Třebětic do Šanova na svých silničkách. Počasí nám přálo a tak jsme v cíli byli za pět hodin po absolvování 138km. Na začátek slušná porce. Po příjezdu na místo jsme si dali oběd v blízké restauraci a čekali na Kamila, který dojel vzápětí dodávkou s našimi věcmi. Následující dva dny jsme překonali pokaždé metu sta kilometrů, podívali jsme se na novomlýnské nádrže, projeli Pálavu, Lednicko-Valtický areál i část Rakouska. Jelikož na ubytování nebyla restaurace, vařili jsme si sami. V tomto směru se předvedl Roman O., když využil své manželské zkušenosti. Ve čtvrtek se k nám přidal Roman Tupý. Do té doby jsme stihli saunu, posilovnu, každý večer se v místní kuželně hrála kuželkářská liga, takže jsme se k tomu ani nedostali. Počasí nám stále vycházelo, jen v pátek dopoledne lehce pršelo, což jsme využili pro běžecký trénink a jak cesty vyschly, vyjeli jsme v druhé fázi na silničkách. Na sobotu jsme obdrželi pozvání Třebětic v Čechách. V 14h u nich začínalo fotbalové odpoledne a tak jsme osedlali kola a vyjeli směrem jihočeský kraj. Jelikož se rozfoukalo, dřeli jsme celou cestu proti větru a do kopce, takže jsme na místo dorazili docela vyřízení. Přijali nás opět parádně. Občerstvení, fotky s fotbalovým oddílem a funkcionáři, provedení obcí s výkladem historie a následným přesunem do místní hospůdky, kde proběhla asi ta největší družba. Na druhý den už jsme ale opět vlastními silami zdolali cestu zpět do Třebětic.

Soustředění se zúčastnili:
Kamil Zapletal, Roman Odstrčilík, Ondra Škopík, Tomáš Odstrčilík, Roman Tupý

Ujeto na silnici – 700-750km
Naběháno – 10,5 – 26km
Posilovna – 2x
Sauna –  1x

                                                                        Tomáš Odstrčilík

…tak KLUCI – přejeme všem úspěšnou sportovní sezonu!

10428700_418555284971262_4152351786739484122_n19701_418556481637809_5078970505683128230_n  11047934_418555454971245_737789666590931610_n10983163_418555314971259_415077712373947337_n10484969_418556488304475_7344293903885165982_n  11082473_418555264971264_5120200045152198101_n10985168_418555278304596_1547033554783472842_n   11079608_418555421637915_5560645736769520714_n11000581_418555371637920_2863495909747286967_n

-- vloženo 23. 3. 2015


Mužský open turnaj 2015

DSC_1031 DSC_1048 DSC_1259

DSC_1371 DSC_1383 DSC_1394

DSC_1400

-- vloženo 14. 3. 2015


Návštěva u hasičů.

Každý pátek třináctého je pro profesionální hasiče ve všech stanicích Zlínského kraje již po řadu let dnem, kdy otevřou vrata svých stanic a dají nahlédnou široké veřejnosti. Je to tradice, kterou profesionální hasiči dodržují za každých okolností a která, jak ukázal i dnešní zájem veřejnosti, rozhodně jen tak neskončí. Ne všechny stanice mají, vzhledem ke své velikosti, stejné možnosti. Den otevřených dveří odstartoval dne 13. 3. 2015 úderem 9:00 tedy i  na stanici HZS v Holešově. Na všechny návštěvníky čekala spousta zábavy, zajímavostí a  poučení.

I my spolu s našimi dětmi, jsme se vydali místo pátečního dětského cvičení na tuto exkurzi. Tušili jsme, že na nás bude čekat spousta zajímavostí a zábavy. Na začátku jsme byli mile přivítáni. Naše skupinka čítala 8 dospělých a 12 dětí. A pak to začalo. Krátké poučení a lehké přezkoušení znalostí telefonních čísel integrovaného záchranného systému. Na prvním stanovišti jsme se měli možnost seznámit s profesionálním hasičským oblekem, přilbou a dýchacím přístrojem. Nejodvážnější z dětí (Kamča Zapletal) se nám do toho i oblekl.  Dále pak následovala ukázka nafouknutí záchranného lehátka. Toto se dětem moc líbilo. Figuranta nám udělal naprosto profesionálně Tadeáš Karhan. Poté si děti prohlédly další profesionální obleky. Třeba ty na odchytávání vos a včel a oblek do vody. A následovala kompletní prohlídka hasičského auta CAS 15. Je to takové multifunkční vozidlo, opravdu nachystané pro všechny možné případy záchrany jak životů, tak i majetku. Závěr patřil samozřejmě dětem v tom smyslu, že si mohly vyzkoušet, jak se v takovém autě sedí a řídí, co dělá siréna a jak blikají světla. Kromě části profesionálních hasičů, jsme si prohlédli i prostory a techniku sboru dobrovolných hasičů.

Všem, kteří se na akci podíleli, patří velké díky. Znovu se tak potvrdilo, že pátek 13. nemusí vždy znamenat černý pátek.

20150313_154624 20150313_154956

20150313_155508 20150313_15580320150313_160229

-- vloženo 13. 3. 2015


Zpráva z valné hromady 13. 3. 2015

     Zdravím Vás všechny jménem naší tělocvičné jednoty a v následujících řádcích se pokusím o stručné shrnutí sokolských událostí v minulém roce.

     Začnu našimi nejmladšími. Z celkového počtu 89 členů máme 2 dorostence, 3 dorostenky, 14 hochů a 9 dívek. Zejména ti nejmladší se rádi účastní pátečních cvičení pod vedením dnes již osvědčených cvičitelů III. třídy Kamila, Romana a Ondry. Na pořízení cvičebního nářadí v podobě žíněnek, švédské bedny a odrazového můstku se podílel náš náčelník Martin Tupý formou sponzorské smlouvy ve výši 10000 Kč.

     Co se týče dospělých, máme v členské základně 38 mužů a 23 žen. Část z nich jsou členové přispívající, ale mnoho dalších se aktivně účastní sportovních aktivit pod hlavičkou našich dvou registrovaných oddílů – cyklistického a badmintonového. Zde se musím zmínit o tom, že v župním přeboru jsme se po tuhých bojích prodrali na třetí místo před Sokol Morkovice. Kromě toho se tradičně uskutečnil vánoční turnaj, Badminton Open a Mužská čtyřhra. I když po deseti letech se tyto turnaje stávají komornější, protože ambiciózní hráči dávají přednost velkým halám s více kurty.

     Ženy dále pokračují ve cvičení dance fitness aerobiku i pilates.

     Členové cyklistického oddílu se opět zúčastnili velkého počtu akcí. Za loňský rok jich eviduji 24. Letos již jsou za námi běhy v Dřevohosticích a Prusinovicích. A pro příznivce horských kol se nám blíží jarní srdcovka – Rohálovská padesátka, na které bude jistě záplava našich červenobílých dresů.

     Podrobnosti jednotlivých závodů zde nebudu rozebírat, určitě je všichni sledujete na facebookové stránce, kterou spravuje Tomáš Odstrčilík. Co se týče obecních stránek, zde se omlouvám za nedostatek aktualit v sekci sokol, které jsem z časových důvodů nestíhal. Snad se i toto zlepší, protože nový administrátorský přístup má Alena Šverdíková a ta Vás bude informovat o různých akcích. Pokud budete chtít napsat jakýkoliv příspěvek, můžete i do Vendelína nebo časopisu Napři se!, který najdete na stránkách naší župy Hanácké.

     Zúčastňujeme se velkého počtu akcí, jsme tedy aktivní navenek. Nicméně na župě a potažmo i České obci sokolské jsme hodnoceni podle akcí, které sami uspořádáme. Zde nechávám prostor pro Vaše nápady. Nemusí to být velké akce, stačí například malý cyklistický závod pro naše děti.

     Když jsem opět u těch dětí, 18. dubna se uskuteční v Přílepích Zálesácký závod zdatnosti. Tohoto župního přeboru odboru všestrannosti by se od nás mělo zúčastnit aspoň jedno družstvo.

   V oblasti příprav na Sokolské Brno 2015 jsme přihlášeni do skladby pro muže s názvem Sportuj s námi. Nácvik skladby má na starosti Martin Tupý.

     Pomalu jsem se dostal k činnosti hospodářské. V péči o naši sokolovnu se určitě nemáme za co stydět. Vždyť v posledních třech letech se nám podařilo opravit galerii, šatnu, sklad i nářaďovnu. Vymalovali jsme sál a opravili část fasády. Jednou z posledních akcí bylo svedení okapů do nového trativodu a také rekonstrukce kuchyně včetně všech rozvodů a odpadů. V nejbližších dnech bychom měli dopojit odpadní vpusť před kumbálem, v nejbližších týdnech provést odkládanou opravu sklepa a v nejbližších měsících dokončit opravy a nátěr fasády.

     V souvislosti s majetkem bych Vás chtěl informovat o tom, že ke dni 30. dubna 2015 zaniká centrální pojištění sokolského nemovitého majetku. Budeme si tedy muset zařídit nové individuální pojištění sokolovny podle našich potřeb.

     Nadále provozujeme taky hospodu. Tržby za poslední 3 roky neustále klesají díky malé návštěvnosti. Náklady stále rostou, ať už jsou to energie, odpady nebo autorské poplatky Ochrannému svazu autorskému a Intergramu. Vše kolem hospody obstaráváme ve svém volném čase bez nároku na jakoukoliv náhradu. Myslím si, že by hospoda měla sloužit především pro občany obce a být zázemím pro naše kulturní i sportovní akce. Určitě budeme spolu s obcí pořádat šibřinky, dětské dny, zakončení prázdnin, plesy a různá „braní“. Těší mě také aktivita našich členů, teď jmenovitě Aleny Šverdíkové při zorganizování zdobení stromku u paní Zimy a také fotografické vernisáže.

     Udržovat provoz a činnost na dobré úrovni se nám tak daří díky dotacím obce na energie a také díky sponzorským darům od firem MPI Milana Potměšila a Elektromonáže Kamila Zapletala.

     Poslední a trochu nepříjemnější informací je zpráva ze zasedání ČOS v Praze. Zde bylo odsouhlaseno zvýšení členských příspěvků na 500 Kč.

Zdá se to být hodně, ale berme to jako podporu naší jednoty, ve které zůstane 75%, tj. 375 Kč z každé známky. Příspěvky pro děti a seniory nad 65 let zůstávají na 100 Kč.

 

Mojmír Stískal

(ze zprávy starosty T. J. Sokol Třebětice na Valné hromadě konané dne 13. 3. 2015

-- vloženo 13. 3. 2015


Badminton 55+

V sobotu 7. března 2015 se konal 7. ročník badmintonového turnaje 55+. Účast byla opět hojná (6 párů), diváci se také dostavili. Hrálo se ve „veselém duchu fair play“.

Po skončení bojů se hra tradičně rozebírala do večerních hodin v místní hospůdce.

                                                                      p. Bohumila Daňková

DSC03793DSC03795DSC03800DSC03801DSC03804DSC03805DSC03816DSC03817DSC03810DSC03812DSC03813

-- vloženo 7. 3. 2015


Bowlingový turnaj bikerských družstev – 28. 2. 2015

Ten samý den, jako se konala Rohálovská desítka, jsme se zúčastnili také bowlingového turnaje. V rámci cyklistických týmů Holešovska vyslalo každé družstvo do turnaje své zástupce a ti naši nás rozhodně nezahanbili. Vybojovali výborné druhé místo a k celkovému triumfu jim moc nescházelo. Nezbývá, než pogratulovat a vyslovit obvyklé – Hoši děkujem!

-- vloženo 28. 2. 2015


Rohálovská desítka – 28. 2. 2015

Pozdní zimní klasika. Dalo by se říct, že jedna z vrcholných akcí. Tento závod se nemusí dlouze představovat. Pro běžce v tento den panovalo příjemné počasí, zataženo, bez větru. Konkurence se sešla opravdu kvalitní a tak si každý mohl nastavit zrcadlo a přesně vidět, jak na tom je. Atmosféra byla tradičně skvělá a hned po výstřelu se všichni hnali za svými co možná nejlepšími časy. Z našeho týmu se nás postavilo na start hned 6 členů. Další členové nás přišli podpořit aspoň jako podpora v cíli, když už sami neběželi. Gulášek byl opět výborný.

62. Roman Odstrčilík – 38:25s

202. Marek Zajác – 44:11s

204. Filip Pělucha – 44:14s

222. Roman Tupý – 44:53s

226. Radim Tupý – 45:06s

252. Ondřej Škopík – 45:52s

-- vloženo 28. 2. 2015


Sokolský ples 2015

Tělocvičná jednota Sokol Třebětice uspořádala dne 7. 2. 2015 svůj tradiční sokolský ples. Vhodně zvolená hudba, která byla i tentokrát v podání skupiny SEXteť, byla sázkou na jedničku. Kapela u nás v minulosti vystupovala ještě jako mužský duet, což se letos změnilo příchodem ženského hlasu.

Zpestřením plesového večera bylo opět naše „braní“. Loňské Řízkobraní (soutěž o nejchutnější řízek) letos vystřídalo Listotěstobraní (soutěž o nejlepší chuťovku z listového těsta). Dobrot se nám sešlo více než loni. Bylo celkem 21 různých vzorků. A to jak ve slané, tak i ve sladké podobě. Účastníci plesu pak měli důležitý úkol. Ochutnávat, chválit a hodnotit. Samozřejmě, jaká by to byla soutěž bez vítěze? Takže vítězkou se pro tentokrát stala slečna Kateřina Stískalová se svou sladkou dobrotou. Na druhém místě se umístila paní Martina Chytilová a na třetím místě paní Naďa Mašlaňová. Všechny tři výherkyně si odnesly pěkné ceny. Rádi bychom zdokumentovali a zveřejnili všechny recepty včetně obrázků, takže se máte na co těšit! Před půlnocí pak proběhlo tradiční losování bohaté tomboly. Myslím, že se lidem akce velmi líbila, protože vydrželi „plesat“ až do ranních hodin. Škoda jen toho, že to vzdala hudba. 🙂

Organizátoři plesu mnohokrát děkují všem hostům z blízkého i vzdálenějšího okolí za jejich příspěvky do tomboly i za jejich účast na plese.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

kuchařka

-- vloženo 27. 2. 2015


Dračí smyčka (8,5 km) – 21. 2. 2015

Jedná se o krosový závod vedoucí přes polní cesty a les do Bezuchova, kde je obrátka, následně stejná cesta zpět. Před závodem panovalo krásné počasí a tak bílá přikrývka na slunci roztála a v polích zůstalo jen bahno a v lese zbytky sněhu. Opravdu náročné podmínky. Nebyla nouze ani o nějaký ten pád na tom kluzkém podkladu a tak někteří po doběhu do cíle také náležitě vypadali. Velice krásný byl cílový finiš Radima s Ondrou, ve kterém byl šťastnější Radim snad jen o tloušťku dresu. Pozávodní vývar a koláčky byly třešničkou na dortu.

8. Tomáš Odstrčilík – 36:05s

17. Filip Pělucha – 40:42s

24. Radim Tupý – 41:35s

25. Ondra Škopík – 41:35s

-- vloženo 21. 2. 2015


Hulmenská desítka (24. 1. 2015)

Nejbližší závod z pohledu Třebětického oddílu. Zázemmí slušné  v areálu fotbalového hřiště v Hulíně, trať vedená přes Pravčice směr ven na Němčice, ale cca 2km za Pravčicemi byla obrátka a stejná cesta zpět. panovalo zatažené počasí se silným studeným větrem, který jsme dost pocítili směrem k obrátce, po kterou foukal protivítr a nazpět zase člověk nevěděl, co s nohama, jak jej ten vítr tlačil do zad. Každopádně podmínky měli všichni stejné a tak jsme se s tím náležitě vypořádali. Na začátek sezóny to byly slušné výsledky. Celkový počet startujících byl 135.

11. Tomáš Odstrčilík – 36:52s

72. Filip Pělucha – 45:36s

91. Ondra Škopík – 47:54s

-- vloženo 24. 1. 2015


Pozvánka na badminton

Turnaje 2015

-- vloženo 10. 1. 2015


Výlet na sv. Hostýn 2014

Celoroční sportovní aktivity jsme zakončili společnou turistickou vycházkou na sv. Hostýn. 30. prosinec pro nás nachystal krásné počasí. Možností, jak se dostat až na Hostýn, byla spousta. Někteří využili ranní vlakové spojení do Bystřice p. Hostýnem. A z ní si kopec nahoru pěkně vyšlápli. Jiní jeli autobusem, autem, nebo pozdějším vlakem. Hlavní bylo, abychom se v 11.45 hod. všichni sešli na velkých schodech pod kostelem a vyfotili se. Vše se zdařilo a vše bylo zdokumentováno. Po té někteří pokračovali směrem na Rusavu, Přílepy, Holešov a domů. A jiní zase zvolili tu možnost, že se zdrželi na svatém místě déle a kochali se krásou zimní krajiny a slunečních paprsků.

Tenhle ten vydařený den zůstane dlouho v naší paměti!

DSCN8485   DSCN8487  DSCN8491   DSCN8558   DSCN8617

DSCN8506   DSCN8707

-- vloženo 1. 1. 2015


Sokol v roce 2013

   V tomto roce vyvinuli členové naší jednoty opravdu velkou aktivitu. Kromě již dříve zmiňované Rohálovské padesátky se zástupci cyklistického oddílu zůčastnili také těchto závodů : Hulínská časovka, Sudety Road Tour, Bike Valachy, Hostýnská padesátka, Bikemaraton Drásal, Morkovské Chlap, Hulmen, Moraviaman a Morkoman. Trojice běžců Tomáš Odstrčilík, Roman Odstrčilík a Roman Kubla se navíc zúčastnila seriálu zlínských běhů (např. Běh na Svatý Hostýn, Slopenská desítka, Zlínský půlmaraton, Luhačovický běh, Mikulášská desítka, Štěpánská desítka, Silvestrovská desítka,…). V konečných výsledcích tohoto seriálu 18 závodů nakonec vybojoval Tomáš Odstrčilík skvělé 3. místo z 397 závodníků a v týmech jsme dosáhli na 7. místo z 326. Zapomenout nesmíme ani na náročné terénní závody Slezský maraton (běh 42,2 km), Hostýnská osma (běh 61 km) a Beskydská sedmička (94 km a 5430 m převýšení!). Na tyto extrémní závody se specializuje Roman Odstrčilík a dosahuje zde výborných výsledků. Podrobnosti o všech těchto akcích můžete nalézt v obecním čvrtletníku Vendelín a také na neoficiálních stránkách triatlonového oddílu Sokol Třebětice na cs-cz.facebook.com.

   Velká skupina našich cvičenců nás také skvěle reprezentovala při oslavách 115. let župy Hanácké. Na slavnostní akademii v kroměřížské sokolovně se blýskli dvěmi skladbami, které spolu secvičují pod vedením náčelníka Martina Tupého již od Všesokolských sletů v letech 2006 a 2012. 

   Kromě tradičního cvičení pilates se dále zvyšuje zájem o cvičení dětí. Budeme proto velmi rádi, pokud se rodiče rozhodnou přihlásit je k nám do sokola a rozšířit naše řady o nejmladší generaci.

   Práce na zvelebování sokolovny také nadále pokračují. Po výmalbě sálu následovala přestavba starého kumbálu na novou moderní šatnu. V současné době probíhá oprava skladu a příprava nové nářaďovny. Vedení těchto prací, které všechny provádí naši členové svépomocí, se aktivně ujal Kamil Zapletal.

   V průběhu roku se nám také podařilo uspořádat Třebětický fotbálek, tenisový turnaj a také několik badmintonových turnajů. Nadále se účastníme župního přeboru v badmintonu. Závěr cyklistické sezony se konal v duchu pohodové vyjížďky na Rusavu ke Kůlu a 30. prosince se více než 20 výletníků zůčastnilo výšlapu na Svatý Hostýn a tůru zpět k domovu přes Rusavu a Holešov. Nezapomínáme ani na kulturní akce a tak doufáme v hojnou účast na Sokolském plese a Dětských šibřinkách.

-- vloženo 18. 1. 2014


Rohálovská padesátka 2013

r50-po-startu.jpg

Sobotní ráno 27. dubna nás přivítalo aprílovým deštíkem a tak jsme nevěděli, co od tohoto dne máme očekávat. Naložili jsme kola a nezbytné vybavení do aut a vyrazili směr Prusinovice. Naši nejmladší a nejčerstvější členové se vydali po vlastní ose na kole. Celkem se nás na startu v sokolských dresech sešlo 11 a tak si myslím, že jsme byli nejpočetnější výpravou na 4. ročníku Raab Rohálovské padesátky. Kvůli zvýšenému automobilovému provozu v obci (objížďka stavby holešovského obchvatu) se muselo všech 693 závodníků přesunout na start do boční ulice Plačkov. Bylo zde možno zahlédnout takové hvězdy, jakými jsou český zlatý paralympionik Jiří Ježek (celkově dojel 16.) nebo triatlet a účastník havajského ironmana Petr Vabroušek (dojel 32.). My ostatní bez závodnických ambicí jsme se postavili do druhé poloviny startovního pole s jediným úkolem – hlavně dojet ve zdraví do cíle a závod si pořádně užít. Počasí se nakonec umoudřilo a tak jsme v pravé poledne vystartovali na trať, na které bylo spousta stoupání a také krásných sjezdů, brody v Líšné a v Holešově a na závěr netradiční průjezd kravínem. Výsledky v cíli nakonec nebyly vůbec k zahození. Radka Vašicová se v kategorii žen umístila na 7. místě. Sedmý byl také Kamil Zapletal v kategorii TIR. Tři členové naší jednoty se zúčastnili také zimního běhu na 10 km, který se nyní vyhodnocoval spolu s cyklistickým závodem jako duatlon : Roman Odstrčilík skončil jako 16., Tomáš Odstrčilík 18. a Roman Kubla 31. Kompletní výsledky si můžete prohlédnout na stránkách www.vesani.cz. Nezbývá mi než poděkovat všem závodníkům za vzornou reprezentaci naší T.J. i obce a popřát jim hodně zdraví a sil k tréninku třeba na srpnovou Rusavskou padesátku.

Úsměv

-Mojmír Stískal-

-- vloženo 5. 5. 2013


Badminton

Od 1. dubna 2013 je možno rezervovat sokolovnu na badminton v Hospůdce Sokolce nebo na tel. : 732 626 802.

-- vloženo 5. 4. 2013


Rohálovská padesátka

V sobotu 28. dubna 2012 se zúčastnili zástupci naší jednoty třetího ročníku závodu horských kol “Rohálovská padesátka”. Výsledky našeho družstva ve složení Rostislav Chytil, Martin Vašica a Kamil Zapletal si můžete prohlédnout na www.vesani.cz. K jejich umístění jim srdečně gratulujemeÚsměv.

p1120507.jpg  p1120515.jpg  p1120519.jpg

-- vloženo 30. 4. 2012


Badminton Open 2012

Dne 3. 3. 2012 se v naší sokolovně uskutečnil další ročník turnaje smíšených dvojic Třebětice Badminton Open. Stupně vítězů ovládli hráči z Bystřice pod Hostýnem (1. Kalman-Kalmanová, 2. Beneš-Perutková, 3. Šico-Duroňová). Jediní zástupci naší jednoty Chytil-Vašicová obsadili nepopulární 4. místo.

trebetice-badminton-open-2012-640x480.JPG

-- vloženo 28. 2. 2012


Tenisový turnaj 3.9.2011

 

Výsledky

 

1.                 Jana a Michal Abrahámkovi

2.                Vlastimil Foukal a Vít Pělucha

3.                Jana a Mojmír Stískalovi

4.                 Lenka a Rostislav Chytilovi

5.                 Iva Přikrylová a Milan Jonák

6.                 Božena Kurečková a Zdeněk Mazálek

7.                 Radka a Martin Vašicovi

8.                 Veronika Kuklová a Josef Pělucha

 

 

-- vloženo 20. 11. 2011


Putovní pohár 26.3.2011

 

Výsledky

 

1. Radka a Martin Vašicovi

2. Zuzana Tupá a Jan Štětkář

3. Markéta a Radim Tupí

4. Jana a Mojmír Stískalovi

5. Lenka a Rosťa Chytilovi

6. Jana a Michal Abrahámkovi

7. Veronika Kuklová a Roman Šlapák

8. Iva Přikrylová a Martin Tupý

 

 

-- vloženo 20. 11. 2011


Dětské šibřinky 12.2.2011

-- vloženo 9. 11. 2011


Loučení s prázdninami

T. J. Sokol Třebětice ve spolupráci s obecním úřadem uspořádal 20. srpna pro všechny děti, rodiče i prarodiče “Loučení s prázdninami”. Pro děti byla připravena Škola kouzel a Balónková show s profesionálním kouzelníkem Jiřím Hadašem. Poté následoval táborák a opékání špekáčků. Děti si mohly prohlédnout velký vojenský stan a některé po absolvování noční stezky odvahy přenocovaly se svými rodiči ve stanech poněkud menších.

-- vloženo 15. 8. 2011


Třebětice Badminton Open 2011

26. 2. 2011 jsme opět zorganizovali za finanční podpory ze Zlínského kraje 7. ročník oblíbeného turnaje smíšených dvojic. Do soutěže se přihlásilo 16 hráčů ze spřátelených sokolských jednot. Zástupci naší jednoty Jana Stískalová a Radim Tupý se umístili na třetím místě za bystřickými páry Kalmanová – Kalman a Votavová – Beneš. Kompletní výsledky a fotografie z akce jsou zveřejněny v jarním vydání čtvrtletního zpravodaje obce.

-- vloženo 15. 8. 2011


Mikulášská nadílka 5.12.2010


-- vloženo 25. 12. 2010


Putovní pohár 20.3.2010

Zrovna na jarní rovnodennost jsme se v sobotu 20. března utkali o „zlatou mísu“. Zapsalo se celkem 8 smíšených párů. Hrálo se formou – každý s každým. Do semifinále postoupili manželé Vašicovi, Stískalovi, Chytilovi a sourozenci Radim a Markéta Tupí. Na závěr sezóny jsme si pochutnali na ražničí a utopencích.

Výsledky:  1. manželé Vašicovi   2.  manželé Chytilovi  3.   sourozenci Markéta a Radim Tupí

 

 

-- vloženo 25. 4. 2010


Mužská čtyřhra 6.3.2010

V sobotu 6. března to bylo cítit testosteronem na dálku. Sešlo se celkem 20 hráčů, které bylo nutno rozdělit do dvou skupin. O vítězné pozice  se „porvali“ z první skupiny Duroň a Beneš (BpH), Štětkář a Novosad (Hulín). Z druhé skupiny Jagoš a Mana (Holešov), a hráči Ptáček a Pektor (Morkovice). Síly se doplnily gulášem a vhodnou tekutinou.

Výsledky:

1.   Štětkář a Novosad (členové TJ Sokol Třebětice)

2.   Ptáček, Pektor (Morkovice)

3.   Jagoš, Mana (Holešov)

 

-- vloženo 25. 4. 2010


Dětské šibřinky 27.2.2010

-- vloženo 25. 4. 2010


Sokolský ples 12.2.2010

-- vloženo 25. 4. 2010


Badminton Open 2010

Dne 6. 2. 2010 se uskutečnil v naší sokolovně již 6. ročník otevřeného turnaje Třebětice Badminton Open. Zájem o tento turnaj rok od roku roste a tak se letos přihlásilo již 28 hráčů. Smíšené páry byly proto rozděleny do dvou skupin. Z nich postoupily dále dvojice Radka a Martin Vašicovi (Třebětice), Blanka Gavendová a Marek Ptáček (Morkovice), Věra Votavová a Jiří Beneš (Bystřice p. H.) a Věra a Marek Kalmanovi (Přerov).  Mezi vítězné favority z Přerova a třetí pár z Bystřice se nakonec na druhé místo probojovali manželé Vašicovi. Všem vítězům srdečně blahopřejeme a také ostatním zúčastněným děkujeme za hezké sportovní zážitky. T. J. Sokol Třebětice si zároveň touto cestou dovoluje poděkovat za finanční podporu ze Zlínského kraje.

-- vloženo 13. 2. 2010


Vánoční badminton

Tradičního vánočního turnaje se dne 27. 12. 2009 zúčastnilo 14 dvojic. První místo obsadila hulínská dvojice Novosad – Štětkář, druhé manželé Vašicovi a třetí manželé Stískalovi. Děkujeme všem, kteří si přišli po svátcích zasportovat a pobavit se s přáteli.

-- vloženo 13. 2. 2010


Přijďte si také zabruslit

-- vloženo 17. 1. 2010


Mikulášská besídka 5.12.2009

Fotografie najdete na této adrese:
Mikulášská besídka 5.12.2009

-- vloženo 10. 12. 2009


90 let Sokola Třebětice

V sobotu 5. 9. 2009 se v naší obci uskutečnila oslava 90 let Sokola. Po zahájení v místní sokolovně a položení kytic zakládajícím členům proběhla slavnostní schůze, na které byli oceněni členové, kteří se zasloužili o poválečnou obnovu a další činnost místní tělocvičné jednoty. Odpoledne následoval přesun na hřiště Pančava, kde cvičenci předvedli sletové skladby Výlet s aerobikem, Rozkvetlá louka a Bosanova. Zlatým hřebem bylo vystoupení Věrné gardy. V přestávce mezi skladbami mohli přítomní diváci shlédnout představení držitele mnoha českých i světových rekordů v žonglování s míčem Bursase Charalambose. Předvedli se i místní sokolíci se svými kotouly a salty. Po ukončení oficiálního programu následovalo posezení u táboráku.

Děkujeme tímto všem sokolům, kteří se na průběhu akce podíleli a také všem spluobčanům, kteří nás podpořili a přišli se na nás podívat.

Pro fotogalerie z oslav 90 let Sokola Třebětice klikněte zde.

-- vloženo 7. 9. 2009


Badminton – muži 2009

V posledním turnaji letošní badmintonové sezony se 14. 3. v naší sokolovně utkaly dvojice z celého kroměřížska. Vzhledem k velkému počtu hráčů (24) se hrálo ve dvou skupinách na zkrácené sety. Po nelítostných soubojích zvítězili Horáček a Toul z Hulína před Kočířem a Ptáčkem z Morkovic. Čest domácích zachránili Vlastimil Foukal s Petrem Mašlaněm, kteří v boji o třetí místo vyhráli nad dalšími místními Michalem Pálkou a Martinem Tupým.

-- vloženo 15. 3. 2009


Karnevaly

V sobotu 7. 3. 2009 se v sokolovně konal sokolský bál. V plném sálu jsme mohli napočítat přes 30 masek. Věříme, že v příštím roce se přidají další. Zde můžete zhlédnout některé z nich

V neděli 8. 3. pak zaplnily sál děti při tradičních šibřinkách

-- vloženo 12. 3. 2009


Badminton Open 2009

Letošního otevřeného turnaje se v sobotu 28. 2. 2009 zůčastnilo 9 smíšených párů z celého kroměřížska. Zápasy se protáhly až do pozdních odpoledních hodin. Po vyrovnaných bojích se nakonec vítězi stali místní Radka a Martin Vašicovi před “přespolními” dvojicemi Dědičová – Mana a Gavendová – Ptáček. Manželům Vašicovým blahopřejeme nejen k tomuto vítězství, ale také k výhře putovního poháru dne 7. 2. 2009. Všem ostatním děkujeme za účast a těšíme se na setkání při dalších soutěžích, které jsou pro nás nejen událostmi sportovními, ale i společenskými.

-- vloženo 1. 3. 2009


Bruslení

Na našem hřišti se bruslilo od 30. 12. 2008.

-- vloženo 1. 1. 2009


Psalo se o nás …

-- vloženo 31. 12. 2008


Badminton 2007

-- vloženo 31. 12. 2008


Nové mantinely 2006

-- vloženo 31. 12. 2008


Sokoli na Pančavě

-- vloženo 31. 12. 2008


Tenisový turnaj 2006

-- vloženo 31. 12. 2008


Badminton 2006

-- vloženo 31. 12. 2008


Badminton 2005

-- vloženo 31. 12. 2008


Ping Pong Open 2005

-- vloženo 31. 12. 2008


Sokol v obrazech

V několika příspěvcích vám představíme činnost naší tělocvičné jednoty v uplynulých letech. Zde jsou první snímky ze sletové štafety v roce 2005

-- vloženo 31. 12. 2008