Sokolské Brno

-- vloženo 27. 5. 2022
Historické dny v Kurovicích

-- vloženo 25. 5. 2022
Nabídka brigády – práce plavčíka
Nabídka brigády - práce plavčíka
-- vloženo 17. 5. 2022
Obecní zájezd
2022 Zájezd Hradec nad Moravicí, Ostrava 2022 Zájezd Hradec nad Moravicí, Ostrava - podrobné inform
-- vloženo 12. 5. 2022
Kotlíkové dotace pro r. 2022 NOVĚ
2022 Kotlíkové dotace NOVĚ web
-- vloženo 11. 5. 2022
Informace FÚ k platbě daně z nemovitých věcí
Informace Finančního úřadu k dani z nemovitých věcí najdete zde  
-- vloženo 27. 4. 2022
Geodetická měření v obci
Geodetická měření
-- vloženo 15. 3. 2022
Pomoc Ukrajině
Aby byla pomoc účinná a cílená je potřeba  postupovat organizovaně, nejlépe přes respektované o
-- vloženo 4. 3. 2022
Pojízdné prodejny v obci
Toma, spol s r.o. Topolná - prodej pekařských, cukrářských výrobků, studená kuchyně: pondělí 11.30
-- vloženo 21. 2. 2022

Zpráva z valné hromady 13. 3. 2015

     Zdravím Vás všechny jménem naší tělocvičné jednoty a v následujících řádcích se pokusím o stručné shrnutí sokolských událostí v minulém roce.

     Začnu našimi nejmladšími. Z celkového počtu 89 členů máme 2 dorostence, 3 dorostenky, 14 hochů a 9 dívek. Zejména ti nejmladší se rádi účastní pátečních cvičení pod vedením dnes již osvědčených cvičitelů III. třídy Kamila, Romana a Ondry. Na pořízení cvičebního nářadí v podobě žíněnek, švédské bedny a odrazového můstku se podílel náš náčelník Martin Tupý formou sponzorské smlouvy ve výši 10000 Kč.

     Co se týče dospělých, máme v členské základně 38 mužů a 23 žen. Část z nich jsou členové přispívající, ale mnoho dalších se aktivně účastní sportovních aktivit pod hlavičkou našich dvou registrovaných oddílů – cyklistického a badmintonového. Zde se musím zmínit o tom, že v župním přeboru jsme se po tuhých bojích prodrali na třetí místo před Sokol Morkovice. Kromě toho se tradičně uskutečnil vánoční turnaj, Badminton Open a Mužská čtyřhra. I když po deseti letech se tyto turnaje stávají komornější, protože ambiciózní hráči dávají přednost velkým halám s více kurty.

     Ženy dále pokračují ve cvičení dance fitness aerobiku i pilates.

     Členové cyklistického oddílu se opět zúčastnili velkého počtu akcí. Za loňský rok jich eviduji 24. Letos již jsou za námi běhy v Dřevohosticích a Prusinovicích. A pro příznivce horských kol se nám blíží jarní srdcovka – Rohálovská padesátka, na které bude jistě záplava našich červenobílých dresů.

     Podrobnosti jednotlivých závodů zde nebudu rozebírat, určitě je všichni sledujete na facebookové stránce, kterou spravuje Tomáš Odstrčilík. Co se týče obecních stránek, zde se omlouvám za nedostatek aktualit v sekci sokol, které jsem z časových důvodů nestíhal. Snad se i toto zlepší, protože nový administrátorský přístup má Alena Šverdíková a ta Vás bude informovat o různých akcích. Pokud budete chtít napsat jakýkoliv příspěvek, můžete i do Vendelína nebo časopisu Napři se!, který najdete na stránkách naší župy Hanácké.

     Zúčastňujeme se velkého počtu akcí, jsme tedy aktivní navenek. Nicméně na župě a potažmo i České obci sokolské jsme hodnoceni podle akcí, které sami uspořádáme. Zde nechávám prostor pro Vaše nápady. Nemusí to být velké akce, stačí například malý cyklistický závod pro naše děti.

     Když jsem opět u těch dětí, 18. dubna se uskuteční v Přílepích Zálesácký závod zdatnosti. Tohoto župního přeboru odboru všestrannosti by se od nás mělo zúčastnit aspoň jedno družstvo.

   V oblasti příprav na Sokolské Brno 2015 jsme přihlášeni do skladby pro muže s názvem Sportuj s námi. Nácvik skladby má na starosti Martin Tupý.

     Pomalu jsem se dostal k činnosti hospodářské. V péči o naši sokolovnu se určitě nemáme za co stydět. Vždyť v posledních třech letech se nám podařilo opravit galerii, šatnu, sklad i nářaďovnu. Vymalovali jsme sál a opravili část fasády. Jednou z posledních akcí bylo svedení okapů do nového trativodu a také rekonstrukce kuchyně včetně všech rozvodů a odpadů. V nejbližších dnech bychom měli dopojit odpadní vpusť před kumbálem, v nejbližších týdnech provést odkládanou opravu sklepa a v nejbližších měsících dokončit opravy a nátěr fasády.

     V souvislosti s majetkem bych Vás chtěl informovat o tom, že ke dni 30. dubna 2015 zaniká centrální pojištění sokolského nemovitého majetku. Budeme si tedy muset zařídit nové individuální pojištění sokolovny podle našich potřeb.

     Nadále provozujeme taky hospodu. Tržby za poslední 3 roky neustále klesají díky malé návštěvnosti. Náklady stále rostou, ať už jsou to energie, odpady nebo autorské poplatky Ochrannému svazu autorskému a Intergramu. Vše kolem hospody obstaráváme ve svém volném čase bez nároku na jakoukoliv náhradu. Myslím si, že by hospoda měla sloužit především pro občany obce a být zázemím pro naše kulturní i sportovní akce. Určitě budeme spolu s obcí pořádat šibřinky, dětské dny, zakončení prázdnin, plesy a různá „braní“. Těší mě také aktivita našich členů, teď jmenovitě Aleny Šverdíkové při zorganizování zdobení stromku u paní Zimy a také fotografické vernisáže.

     Udržovat provoz a činnost na dobré úrovni se nám tak daří díky dotacím obce na energie a také díky sponzorským darům od firem MPI Milana Potměšila a Elektromonáže Kamila Zapletala.

     Poslední a trochu nepříjemnější informací je zpráva ze zasedání ČOS v Praze. Zde bylo odsouhlaseno zvýšení členských příspěvků na 500 Kč.

Zdá se to být hodně, ale berme to jako podporu naší jednoty, ve které zůstane 75%, tj. 375 Kč z každé známky. Příspěvky pro děti a seniory nad 65 let zůstávají na 100 Kč.

 

Mojmír Stískal

(ze zprávy starosty T. J. Sokol Třebětice na Valné hromadě konané dne 13. 3. 2015

-- vloženo 13. 3. 2015


« |-- zpět na aktuality -- | »